Koronavirus - mikä avuksi ongelmatilanteissa?

Koronavirus aiheuttaa yrityksille muutoksia ja vaikeuksia, mutta taistelemme niitä vastaan yhdessä. Greenstepin toiminta nojaa yritysten tukemiseen, minkä vuoksi olemme keränneet ohjeita muutamaan yleisempään tilanteeseen.

Tämä artikkeli päivittyy ajankohtaisten tietojen mukaisesti.

Tällä hetkellä meillä kaikilla on huoli läheisistämme ja tulevaisuudesta. Kuitenkin tulevaisuutta varten meidän on pidettävä perusasiat kunnossa, jotta voimme jatkaa yrityksen toimintaa myös tulevaisuudessa. On selvää, että koronaviruksen mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat yrityksiin etenkin kassavirtaan ja henkilöstöön liittyvissä asioissa. Kuluttamisen radikaali vähentäminen iskee suoraan etenkin palveluliiketoimintaan. Kaikki toimialat kokevat muutoksia, joko välillisesti tai suoraan - kokonaan niiltä lienee mahdotonta välttyä. Työelämää ravisteleva etätyön yleistyminen aiheuttaa uudenlaisia tilanteita organisaatioissa läpi toimialarajojen niin henkilöstön kuin organisaatioidenkin osalta.


1. Kassavirtaan vaikuttavien asioiden optimointi

  Ensimmäinen haaste on tilanteen vaikutus kassavirtaan. Kun kauppa ei käy, kiinteiden kulujen ja ostojen minimointi astuu esiin. Kiinteitä kuluja muodostavat etenkin toimitilojen tai muiden kiinteistöjen vuokrat, jotka normaalissa tilanteessa ovat omistajien tuottovaatimusten vuoksi muuttumattomia tai kasvavia. On huomioitava, että myös kiinteistönomistajat voivat saada lyhennysvapaita ja tinkiä tuottovaatimuksistaan eli alentaa tilapäisesti vuokraa, joka on monelle keskeinen kuluerä. Tilanne vaatii tarkastelua myös organisaation muuhun kulurakenteeseen. Onkin hyvä etsiä liikkumavaraa kuluista tarkastellen eri kululajeja kokonaisuutena.


  Tukea rahoitukseen

  Tulorahoituksen hetkellinen tyrehtyminen vaatii tuekseen lisärahoitusta, ja onneksi Suomen valtio ja pankit ovat osoittaneet tukeaan nopealla aikataululla. Finnveran mukaan sillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Hallituksen päätöksen mukaan (16.3.2020) rahoitus tuplataan määräajaksi. Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen listaakin kolme tärkeintä vinkkiä:

  1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
  3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella

  On kuitenkin huomattavaa, että Finnveran alku- ja pk-takaukset ovat takaustuotteita, jotka pankki hakee yrityksen puolesta neuvoteltuaan uuden lainan yrityksen kanssa. Yritys ei itse voi hakea sitä ja näiden takauksien lyhennysvapaiden haun hoitaa myös pankki. Ainoastaan jos yrityksellä on suoraa lainaa Finnveralle, tulee maksuohjelmamuutoshakemus tehdä suoraan Finnveralle.

  Business Finland on kertonut avaavansa torstaina 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua. Nämä rahoituspalvelut (esiselvitysrahoitus ja kehittämisrahoitus) liittyvät liiketoiminnan häiriötilanteisiiin kuten koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen. Business Finlandin johtajan Reijo Kankaan (22.3.2020) mukaan hakemuksia on vastaanotettu yli 4000kpl, ja tukipäätöksiä tehty yli 8 miljoonan euron edestä. Katso hakuohjeet Business Finlandin rahoituksen hakemiseen:

  https://www.businessfinland.fi...

  https://www.businessfinland.fi...

  Myös ELY-keskukset ryhtyvät tukemaan pk-yrityksiä 50 miljoonan kehittämisavustuksin osana hallituksen tukipakettia. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Haku aukeaa viikolla 13. Seuraa ELY-keskuksen sivuja täällä. Lue myös muutoksista ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluihin koronavirusepidemian vuoksi.  Pankkien tarjoama jousto

  Omien lainojen lyhennykset kannattaa optimoida neuvottelemalla pankin kanssa mahdollisista lyhennysvapaista. Kaikki suurimmat pankit kantavat kortensa kokoon tarjoamalla niin yrityksille kuin kotitalouksillekin lyhennysvapaita, joista virallisesti ovat ilmoittaneet mm. Nordea, OP, Aktia. Tällä hetkellä tarjottujen lyhennysvapaiden pituudet vaihtelevat jonkin verran kolmesta kuukaudesta ylöspäin. On kuitenkin huomioitava, että pankit arvioivat jokaisen yrityksen tilanteen erikseen normaalien prosessiensa mukaisesti.

  Jos kaipaa apua julkisen rahoituksen hakemisessa tai kassavirran hallintaan liittyvissä ongelmissa, Juho Pietilänahon (puh. 046 600 0254) tiimin kokemus on vertaansa vailla. Voitte vaihtoehtoisesti ottaa yhtettä myös Tore Teiriin (puh. 040 760 4909) tai Sari Helanderiin (puh. 050 379 1819).


  Verohallinnon tarjoama jousto

  Verohallinto tukee yrityksiä mahdollisten maksuvaikeuksien sattuessa yritysten kohdalle. Toimet koskevat muun muassa veroilmoituksille annettavaa lisäaikaa sekä myöhästymismaksujen perimättä jättämistä. Yritysten verotilityksien osalta maksuja lykätään ja korkoa alennetaan hakemusten perusteella. Menettely koskee 1.3. jälkeen erääntyneitä veroja. Työeläke- ja yrittäjäeläkemaksuihin järjestetään mahdollisuutta pidentää maksuaikaa enintään kolmella kuukaudella. Nyt on olennaista tarttua näihin oljenkorsiin:

  • Hakea lisäaikaa veroilmoituksille
  • Tarkastaa ennakoidun tuloksen perusteella maksettavaa ennakkoveroa ja mahdollisesti muuttaa sitä.
  • Hakea verotilityksien lykkäystä tai koron alennusta

  Veroasioihin liittyen suosittelemme ottamaan yhteyttä verottajaan (OmaVeron kautta) sekä olemaan aktiivisesti yhteydessä kirjanpitäjään, jos veromaksulykkäyksiä tarvitaan. Monimutkaisemmissa ongelmissa apunanne toimii veroasiantuntijamme Jaakko Maijala, puh. 040 5811140. Lue myös uunituore blogikirjoitus verottajan maksujärjestelyistä!


  ⭐ Katso CFO-tiimimme kokoama talousjohdon opas koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin tästä! ⭐  2. Henkilöstö, sopeuttaminen ja muutosviestintä

  Koronaviruspandemia vaatii nyt hyvää henkilöstöjohtamista ja onnistunutta muutosviestintää

  Tilanne Suomessa ja ulkomailla on koronapandemian takia erittäin poikkeuksellinen. Tilanne voi aiheuttaa erityisesti kuluttaja-asiakkaiden kanssa toimiville yrityksille isojakin taloudellisia haasteita. Moni työnantaja joutuukin harkitsemaan leikkauksia henkilöstökustannuksista lomautuksien tai irtisanomisten muodossa. Vaikkei leikkauksia jouduttaisi tekemään, työtapojen muutoksia on jo nyt tehty, kun työntekijät ovat siirtyneet monella toimialalla yllättäen kokonaan etätyöskentelyyn ja uusia tapoja toimia etsitään varmasti jonkin aikaa. Tällaisina aikoina hyvällä henkilöstöjohtamisella ja oikea-aikaisella ja onnistuneella viestinnällä on merkittävä rooli.


  Henkilöstön sopeutustoimet edessä?

  Mikäli teillä asiakkaillamme tulee eteen taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvaa henkilöstön vähentämistä pysyvästi tai hetkellisesti, on hyvä muistaa muutama seikka. Säännöllisesti yli 20 henkeä työllistävän työnantajan on noudatettava tällaisissa vähennyksissä lakia yhteistoiminnasta yrityksissä, myöhemmin ”YT-laki” (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070334). YT-laki velvoittaa työnantajaa pitämään yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut ennen mitään henkilöstön vähentämiseen liittyvien päätöksien tekemistä.


  YT-neuvottelut ja lomautukset pähkinänkuoressa:

  • Varsinainen YT-neuvotteluprosessi tulee käynnistää heti kun työnantajalle on muodostunut selkeä käsitys koronaepidemian aiheuttamista haasteista liiketoiminnalle ja mahdollisista tehostamistarpeista. Neuvotteluesitys on annettava kuitenkin viimeistään 5 päivää ennen YT-neuvotteluiden alkamista.
  • Varsinaisia YT-neuvotteluita on käytävä työntekijöiden kanssa vähintään 14 päivää pienemmissä yrityksissä ja suuremmissa yrityksissä jopa 6 viikkoa. Neuvotteluiden pituuteen vaikuttaa yrityskoon lisäksi myös suunnitellut henkilöstövaikutukset, mm. irtisanomisten määrä sekä lomautuksien pituus. Prosessi voi olla siis hidas – älä odota, kunnes on liian myöhäistä.
  • Irtisanomisajat voivat vaihdella työehtosopimuksen mukaan 14 päivän ja 6 kuukauden välillä.
  • Taloudellisista ja tuotannollisista syistä tehtävistä lomautuksista on ilmoitettava työntekijöille viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Koronapandemia johtaa todennäköisesti ensisijaisesti alle 90 päivää kestäviin lomautuksiin.
  • Jos työn tekeminen estyisi kokonaan, voisi työnantaja mahdollisesti keskeyttää työn tekemisen lomautuksen sijaan. Tässä tapauksessa työnantajan on maksettava työntekijöille palkka 14 päivältä (sis. 10 työpäivää) jonka jälkeen palkanmaksuvelvollisuus päättyy ja työntekijät voivat anoa työttömyysetuutta (työntekijä voi toki anoa työttömyysetuutta myös lomautuksien ajalta).

  • Muistathan YT-neuvotteluiden jälkeisten karenssin uusien työntekijöiden rekrytoimisessa ja irtisanottujen takaisinottovelvollisuuden.

  Huomioitavaa: Suomen hallitus teki muutoksia työmarkkinoiden lainsäädäntöön perjantaina 20.3.2020 ja väliaikaiset muutokset astuivat voimaan 1.4.2020 tai jo aiemmin eri alojen liittojen TES-neuvotteluiden lopputuloksena.  ⭐ Katso HR-tiimimme kokoama HR-opas koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin tästä! ⭐  Hyvän viestinnän ja muutosjohtamisen merkitys korostuu tiukassa paikassa

  Erityisesti, kun isompiin tehostamistoimenpiteisiin joudutaan ryhtymään, henkilöstöönne iskee melko varmasti huoli: Huoli yhteisestä tulevaisuudesta, oman työpaikan tai kollegan puolesta. Tähän huoleen on tärkeää tarttua ja se on otettava huomioon kaikessa tekemisessä. Isommat muutokset vaikuttavat henkilöstöön vielä useiden kuukausien ajan ja mitä enemmän pystytte niistä viestimään oikea-aikaisesti ja säännöllisesti, sitä kestävämpää pohjaa lähdette rakentamaan tästä eteenpäin.

  Viestintä koronaviruspandemian aiheuttamista muutoksista, olivat muutoksenne sitten pieniä tai isoja, on hyvä ottaa päivittäiselle agendalle. Tarjotkaa henkilöstölle paljon tietoa ja kertokaa kaikki mitä tiedätte olevan tulossa, vaikka se tässä tilanteessa hankalaa onkin. Ottakaa myös virtuaalisia kahvihetkiä tiimienne kanssa monisuuntaiselle viestinnälle ja olkaa lähellä toisianne vaikka olisittekin fyysisesti kaukana.

  Mikäli tarvitsette lisäapua esimerkiksi muutosjohtamiseen, sisäiseen viestintään, lomautuksiin tai yt-neuvotteluihin, HR-tiimimme Kati Tuovisen (puh. 050 306 6770) johdolla on valmiina auttamaan teitä. Voitte ottaa yhteyttä myös Jaana Hageliniin (puh. 040 779 6763) tai Ida Rekolaan (puh. 040 900 4226).


  3. Kriisitilanne on poikkeuksellinen


  Olemme kohdanneet poikkeuksellisen tilanteen, joka vaatii nopeita ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. Näitä toimia vaaditaan, jotta yritykset pystyvät pitkällä aikavälillä säilyttämään yrityksen toimintakyvyn ja saavuttamaan tavoitteitaan. Kyseessä on kuitenkin ohimenevä vaihe, jonka aikana yrityksen luonnetta punnitaan. Tekoja ja ratkaisuja vaaditaan, mutta samaan aikaan tulee kuitenkin pitää kynsin ja hampain kiinni niistä arvoista ja periaatteista, joille yrityksen toiminta perustuu.

  Jos voimme teitä tässä tilanteessa auttaa, teemme sen kaikin mahdollisin keinoin.


  PS. Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi tarjoamme kaikille Netvisor-asiakkaillemme BiBookin ilmaiseksi käyttöön 3 kuukauden ajaksi. BiBookin avulla voitte paremmin ennustaa ja analysoida tulosta, tasetta, kassavirtalaskelmaa. Käy klikkaamassa Netvisor Storesta BiBook päälle, ja me hoidamme loput. Lisäkysymyksiin vastaa mielellään Jonathan Teir.

  Kaikki artikkelit

  Katso kaikki artikkelit