Tilinpäätöksen kolme A:ta

Tilinpäätös tulossa?

Tilinpäätöksen yhteydessä tulee muistaa monta pientä kokonaisuuteen vaikuttavaa seikkaa. Greenstepin asiantuntijat muistuttavat, että pitkien listojen lisäksi on hyvä pohtia syvällisemmin myös näitä kolmea A:ta:

Aktivoinnit

Mahdolliset tuotekehitysaktivoinnit ja laskelmat aktivointien takana. Tuotekehitykseen käytetty työaika sekä muut tuotekehitykselle kohdistettavissa olevat menot voidaan aktivoida taseeseen. Tässä tapauksessa aktivointien taustalla tulee olla tarvittavat laskelmat tuotekehitykseen liittyvistä menoista sekä siitä, että taseeseen aktivoitu määrä ei ylitä hyödykkeestä tulevaisuudessa saatavia tuottoja.

Arvostukset

Myös yleisemminkin tase-erien arvostukseen saattaa liittyä epävarmuutta, jolloin arvostuksen tueksi tulee laatia tulevaisuuden tuottoihin pohjautuvia laskelmia. Mikäli esimerkiksi koneita on käyttämättä, tulee niiden tasearvostusta arvioida kriittisesti ja mahdolliset alaskirjaukset tehdä. Omaisuuden tulonodotukset dokumentoidaan joko saatavien/budjetoitujen tuottojen tai odotettavissa olevan myyntihinnan perusteella. Mikäli tuotannossa on ylikapasiteettia tai hallussa on esimerkiksi käyttämättömiä vuokratiloja, pitää varmistua siitä, että taseeseen tehdään tarvittaessa varauksia tulevista kuluista, joihin ei liity tuottoa.

Arvionvaraisuudet

Tilintarkastuksessa tullaan kiinnittämään huomiota arvionvaraisuutta sisältäviin eriin. Esimerkiksi projektiluonteista toimintaa tekevän yrityksen liikevaihto sisältää arvionvaraisuutta, sillä projektin valmiusasteen määrittäminen perustuu tehdyille arvioille. Tämä vaikuttaa edelleen jaksotuseriin.

Myös tietyntyyppisiin tase-eriin liittyy arvionvaraisuutta toiminnan luonteesta riippumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi aktivoidut tuotekehitysmenot, myyntisaamiset, vaihto-omaisuus, sekä varaukset.


Vinkkien takana on Greenstepin Minna Riihimäki