Toiminnanohjausta vai muutoksen johtamista?

Puhuttaessa NetSuitesta tulee ensimmäisenä mieleen ERP, toiminnanohjausjärjestelmä. Greenstepin Riku Venno ei kuitenkaan tekisi näin määrittelevää rajausta. ”Kyse on enemmänkin muutoksen johtamisen työkalusta. Eli liiketoiminnan perustana olevasta ohjelmistosta, joka tarjoaa läpinäkyvyyttä koko yrityksen toimintaan, HR-prosesseihin, taloushallintoon ja asiakkuuksiin, mutta joka myös haastaa ja kannustaa kehittämään toimintaa tiedon pohjalta. Samalla se mahdollistaa vuorovaikutuksen sidosryhmien, kuten asiakkaiden, toimittajien ja kuluttajien välillä.” Venno selventää.

Vaikka liiketoiminta-alusta on laaja ja kattaa esimerkiksi HR-puolen osaamisen hallinnan, tuntikirjaukset sekä myynnin ja laskutuksen seurannan, tuo se mukanaan yksinkertaisen ajatuksen siitä, että kaikki tieto on samassa paikassa nähtävillä, nopeasti ja reaaliaikaisesti. NetSuite auttaa käyttäjää tuomalla vain oleelliset tiedot ja tehtävät esille. Tämä helposti saatavilla oleva tieto ohjaa ajattelua ja mahdollistaa nopeatkin käännökset. Raporttien hakemisen, yrityksen tytäryhtiöiden tilanteen selvittämisen ja ennustamisen ei tarvitse olla päivittäinen erillinen rituaali.

”Mikään järjestelmä ei kuitenkaan yksistään auta, vaan tarvitaan oikea, kasvuhaluinen asenne ja kiinnostusta kehittää toimintaa tiedon pohjalta. Juuri tässä tarvitaan kasvuyrityksille tyypillistä rohkeutta ja kykyä nähdä lyhyen tähtäimen lisäksi myös pitkälle tulevaisuuden markkinoille. Jos on selvää, että liiketoiminta kansainvälistyy, pitää valita tätä tukevat työvälineet ja yhteistyökumppanit. NetSuite ei ole etukäteen määritelty paketti tai avaimet käteen -tyyppinen ratkaisu, vaan lähtökohtana on muutos.” Venno tiivistää.