Vaasan toimistosta Taloushallintoliiton auktorisoima

Vaasan toimistomme liittyi muiden toimistojemme lailla Taloushallintoliiton auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluyritysten joukkoon. Taloushallintoliitto valvoo ja tarkastaa auktorisoitujen jäsenyritystensä osaamistason, järjestelmät ja toimintamallit. Auktorisoitu tilitoimisto tai taloushallinnon palveluyritys toimii hyvän tilitoimistotavan mukaisesti ja toimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita taloushallinnon ammattilaisia. Auktorisointi on siis Taloushallintoliiton arviointiin ja tarkastuksiin pohjautuva osoitus siitä, että yrityksen taloushallinnon osaaminen ja toimintamallit ovat kunnossa.

Greenstepin toimistot Espoossa, Oulussa, Turussa, Tampereella ja Vaasassa ovat nyt kaikki Taloushallintoliiton auktorisoimia.