Ekologisempaa kuluttamista

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tullessa yhä selvemmiksi yhä useammat pyrkivät löytämään niihin ratkaisuja. Voisivatko rahoitustuotteet tarjota kaivattua apua ilmastonmuutoksen torjumiseksi? Soitimme Doconomyn Nathalie Greenille ja keskustelimme hänen urakehityksestään ja suunnitelmistaan muuttaa maailmaa.


Kertoisitko hieman siitä, miten olet päätynyt nykytilanteeseesi?

NATHALIE GREEN: Olen työskennellyt viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen parissa rahoituspalvelualalla käytännössä koko työurani ajan. Yksi ensimmäisistä työpaikoistani oli Tukholman pörssissä. En ollut suunnitellut sitä, vaan satuin päätymään sinne. En oikein tiennyt, mitä halusin tehdä, joten tartuin eteeni tulleeseen tilaisuuteen. Opin paljon työskennellessäni pörssissä, kuten sen miten pörssi toimii sekä paljon osakekaupasta ja välitystoiminnasta.

Saitko joitakin merkittäviä oivalluksia työskennellessäsi Tukholman pörssissä?

NG: Huomasin varsin nopeasti, että vaikka useimmilla on haasteita ymmärtää rahan toimintaperiaatteita, on asia kuitenkin varsin yksinkertainen. Kaikki voivat oppia ymmärtämään, miten osakepörssi toimii ja miten he voivat hyödyntää varojaan parhaiten. Tämän tiedon jakamisesta tuli minulle tärkeä tehtävä. Sitä kautta myös päädyin viestintäalalle ja työskentelin useiden vuosien ajan monien rahoituspalvelualan asiakkaiden kanssa. Tämä puolestaan johdatti minut kestävän kehityksen pariin: tutustuin vastuullisiin tapoihin saada tuottoa sijoituksille ja valveutuneeseen sijoittamiseen.

Doconomy oli luonnollinen seuraava askel. Tutustuin Ålandsbankenin Itämerikorttiin ja hankkeen toteuttaneeseen ruotsalaiseen mainostoimistoon. Siellä työskennelleet Mathias ja Johan olivat juuri perustamassa Doconomya. Löysimme yhteisen sävelen nopeasti.


Puhut paljon vastuullisista tavoista kasvattaa tuottoa. Miten voimme hyödyntää taloutta hyviin tarkoituksiin?

NG: Suuri muutos on parhaillaan käynnissä. Monien on vaikea luottaa suuriin rahoituslaitoksiin ja rahoitusratkaisuja tarjoaviin yrityksiin yleisellä tasolla, mutta myös maapallon tilanteeseen liittyen. Samalla monet ovat huomanneet, että on olemassa vaihtoehto: mahdollisuuksia ajatella ja toimia toisin. Mielestäni tämä on vain ajan kysymys. Ihmiset ovat alkaneet etsiä pankkeja ja yrityksiä, jotka tarjoavat rahoitusratkaisuja tuotteille, jotka voivat auttaa suojelemaan ympäristöä. Pääoman sijoittaminen oikealla tavalla sen varmistamiseksi, että toimii ympäristön hyväksi eikä sitä vastaan, on mielestäni seuraava suuri askel.


Rahoitusmaailma nähdään usein varsin kovana, eikä se varsinaisesti perustu pehmeisiin arvoihin. Miten pystyit toimimaan arvojesi mukaisesti esimerkiksi pörssissä?

NG: Itse asiassa jo joidenkin vuosien ajan on ollut nähtävissä trendi, joka poikkeaa paljon rahoitusmaailman normeista. Olen sitä mieltä, että jos en itse osallistu, en voi juurikaan vaikuttaa järjestelmän muuttamiseen. Tämä on tuttua kaikille, jotka ovat kiinnostuneet vastuullisuuden tuomisesta rahoitusalalle. Työskennellessämme alalla voimme vaikuttaa kehitykseen sisältä päin ja ryhtyä tarjoamaan ratkaisuja ongelmien sijaan. Doconomy on esimerkki ratkaisusta: luottokortti on hyvin kaupallinen tuote, joka on kehitetty, jotta ihmiset kuluttaisivat enemmän - me tarjoamme sen työkaluksi kulutuksen vähentämiseksi ja ihmisten kannustamiseksi kuluttamaan viisaammin. Usein olemassa olevien tuotteiden paranteleminen riittää. Siinä on pitkälti kyse myös tietoisuuden lisäämisestä ja ihmisten perehdyttämisestä. Tuotteet ovat jo olemassa ja meidän on vain löydettävä tapoja niiden käyttämiseen hyvään tarkoitukseen.


Mikä kannustaa sinua? Mikä saa sinut nousemaan sängystä joka päivä?

NG: On helppo sanoa, että tavoitteeni on vain saada aikaan muutosta, koska se on niin suurimuotoinen ilmaus. Se on kuitenkin totta! On varsin selvää, että aikaa planeettamme pelastamiseen ei ole paljon. Olen työskennellyt kestävän kehityksen parissa pitkään ja tiedän, että ilmastonmuutosta koskevien tavoitteidemme saavuttamiseksi kaikkien on tehtävä oma osuutensa. Toivon, että rahoitukseen liittyvät tekijät voivat toimia myönteisinä muutoksen edistäjinä. Toivon myös, että voimme pian katsoa kasvua uudesta näkökulmasta ja asettaa uusia kasvun standardeja.

Ruotsalainen rahoitusteknologiayritys Doconomy julkaisi toukokuussa 2019 luottokortin, joka seuraa ostosten hiilidioksidipäästöjä ja rajoittaa kuluttamisen ilmastovaikutusta. Yrityksen oma DO Black-­luottokortti tekee kulutuksesta ja sen vaikutuksesta maapalloon näkyvää ja helposti havaittavaa, ja sen tavoitteena on vähentää niin kulutusta kuin päivittäistä hiilijalanjälkeämme. DO-sovellus perustuu Åland Indeksiin eli laskentajärjestelmään, joka mittaa jokaisen ostoksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Sovellus tarjoaa myös tietoa YK:n sertifioimista ilmastokompensointihankkeista ja esittelee myönteistä kehitystä.

Ympäristöystävällisyys näkyy kortissa myös konkreettisesti: luottokortin valmistamisessa käytettävät materiaalit ovat ekologisia ja painomuste on valmistettu kierrätetyistä ilmansaastehiukkasista.

A brave new world on kokoelma menestystarinoita ympäri maailmaa. Siinä valokeilaan pääsevät henkilöt, jotka ovat luoneet jotain uutta ja merkityksellistä, ja joilta voimme oppia ja saada inspiraatiota. Tunnetko tällaisen rohkean yrittäjän? Ilmianna hänet osoitteeseen notes@greenstep.fi, niin saatamme esitellä hänet seuraavassa Notes-lehdessämme.

Teksti: Matilda Kivelä, Kuvat: Anja Reponen