Greenstep Academyn tärkein oppi verotuksen osalta

Jaakko Maijala

Senior Specialist, Tax Services

Olen nyt ollut muutaman kuukauden johdattamassa Greenstepin uusia ja innokkaita asiantuntijoita verotuksen saloihin. Minulla on taustaa veroasioiden kouluttamisesta jo yli 10 vuoden ajalta, mutta en ole aikaisemmin ollut mukana näin laajassa koulutuskokonaisuudessa. Olen tottunut luennoimaan alan ammattilaisille esim. kauppakamarien järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja olen pitänyt paljon työpaikan sisäisiä yksittäisiä koulutuksia. On kuitenkin aivan eri asia laatia yli puoli vuotta kestävä koulutuskokonaisuus, jossa luentoja pidetään viikoittain. Onneksi työtäni kouluttajana helpottaa se, että tunnen toimialamme ja sen vaatimukset erittäin hyvin. Olen tehnyt paljon töitä eri asiantuntijoiden kanssa ja ohjannut heitä oikean tiedon jäljille.

On ollut ilo huomata, että myös verotus voi saada asiantuntijan innostumaan. Ensimmäisillä luennoilla monien kasvoilta paistoi vielä lievä turhautuneisuus ja ehkä jopa tylsistyminen aiheeseen. Mutta näinhän se usein alussa on, kun ei vielä oikein päästä ns. oikeiden kysymysten pariin. Verotus ei myöskään oikein taivu mediaseksikkääksi, vaikka kuinka yrittää. Kun luentojen aiheet ja sitä myötä myös aihepiirejä koskevat ryhmätyöt / kotitehtävät ovat muuttuneet haastavammiksi, on samalla myös motivaatio verotusta kohtaan kasvanut. Olen tarkoituksella antanut moniselitteisiä tehtäviä kertomatta, että tehtäviin ei välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta. Päällimmäisenä tarkoituksena on ollut osoittaa, että tietoa pitää osata hakea oikeista paikoista ja soveltaa oikealla tavalla.

Yksi haastavimmista tehtävistä nykypäivänä on erottaa oikea tieto vanhentuneesta tai muuten väärästä tiedosta tai eräiden suosimasta ”vaihtoehtoisesta” totuudesta. Nykymaailmassa jopa verotusta koskeva tieto saattaa vanhentua nopeasti, minkä takia oikean tiedon tunnistaminen on haastava, mutta äärimmäisen tärkeä tehtävä. Olenkin pääosin luopunut kokonaan kurssimateriaalien jakamisesta ja keskittynyt opastamaan tiedon haussa. Suurin osa tiedosta on löydettävissä internetin avulla, mutta samalla on löydettävissä myös kaikki väärä tieto. Google on todella hyvä tiedonhakuväline myös veroasioissa, kunhan vain osaa tunnistaa luotettavat lähdesivustot. Tiedonhaun oppiminen onkin ollut asiantuntijoidemme keskuudessa yksi eniten positiivista palautetta saanut asia.

Päätavoitteeni on, että koulutuksen päättyessä asiantuntijamme osaavat tunnistaa työssään olennaiset verokysymykset ja osaavat löytää vastaukset näihin kysymyksiin. Maailma muuttuu vauhdilla ja verotus muuttuu sen mukana. Kukaan ei voi koskaan sanoa olevansa valmis tai täysin oppinut veroasiantuntija, mutta ei ole tarkoituskaan. Olennaista on taito tehdä oikeita päätöksiä ja taito tunnistaa omat rajansa tiedon valtameressä. Jos ei kysy, niin ei opi, jos ei opi, niin ei tiedä. Ainoat tyhmät kysymykset ovat ne, joita ei ikinä kysytty.