Muutosrohkeus avaa uusia mahdollisuuksia vastuullisuustyölle

Ella Sateessa 2
Ella Tanskanen 3 bw crop2

Ella Tanskanen

Head of Sustainability Services, perhevapaalla

Vastuullisuustyöllä kehitymme tavoitteellisesti kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla.

Työni Greenstepin Sustainability Officerina alkoi huhtikuussa. Greenstep on alusta saakka perustettu vahvalle, yhdessä jaetulle arvopohjalle, joten työn aloitus sujui vaivattomasti. Olen saanut tuen vastuullisuustyöhön perustajaperheestä lähtien, mikä on rohkaissut tekemään uusia avauksia ja ajattelemaan vastuullisuutta isommassa mittakaavassa. Tämä muutosrohkeus yhdistettynä kehittymishaluun avaa uusia mahdollisuuksia.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Ensimmäinen tavoitteeni oli tehdä Greenstepille oma Code of Conduct yhteistyössä johdon kanssa. Code of Conduct rakentaa tukevan pohjan parhaillaan työstämällemme vastuullisuusohjelmalle. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on ulottaa vastuullisuus Greenstepin liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin ja tuoda se luontevaksi osaksi päätöksentekoa. Vastuullisuusohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: hallinto & talous, työyhteisö & kumppanuus sekä ympäristö. Ohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita sekä mittareita vastuullisuustyölle käytännössä.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu edistää avointa ja keskustelevaa päätöksentekoa, ja se on osaltaan myös riskienhallintaa. Taloudellinen kannattavuus puolestaan mahdollistaa kestävän liiketoiminnan myös tulevaisuudessa. Sosiaalisen vastuun kehittäminen edistää koko työyhteisömme hyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta sekä inhimillisen pääoman rakentamista. Vuosittain toteuttamillamme henkilöstötyytyväisyyskyselyillä sekä ajantasaisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla olemme havainnoineet mahdollisia epäkohtia ja kehittymisen paikkoja. Nämä ovat tuttuja monessa muussakin yrityksessä. Tavoitteemme vastuullisuusohjelman myötä onkin nostaa rimaa osaltamme uudelle tasolle sekä asettaa haastavampia tavoitteita. Vastuullisuusohjelmamme ympäristöosiossa tarkastelemme mm. energiankäyttöämme, kierrätystä, hankintoja, ruokatottumuksia ja työmatkoja.

Miten vastuullisuusohjelma sitten on yhteydessä kehitykseen ja kasvuun? Ohjelman avulla varmistamme oikean suunnan: kehittymisen vastuullisesti aiheuttamatta kasvullamme vahinkoa ympäristölle tai unohtamatta työyhteisön kehittämistä.