Osaamista yrityskauppaan ja tukea lakiasioihin

Asiakkaitamme yhdistää ennen kaikkea halu kasvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa myynnin ja laadukkaan tuotteen tai palvelun lisäksi onnistuneita rahoituskierroksia, yrityksen strategiaa tukevia yrityskauppoja ja vahvaa juridista kykyä laatia erilaisia sopimuksia.


Yritysten kumppanina haluamme varmistaa start up & growth -yritysten jatkuvan Due Diligence-valmiuden ja auttaa rakentamaan erinomaisen hallinnon. Olemme parhaillaan rakentamassa asiakasyritystemme käyttöön dokumenttipankkia, jotta yrityksellänne on käytössä parhaat mahdolliset pohjat mm. osakas- ja työsopimuksiin, rahoituskierroksiin ja optio-ohjelmiin.

Apua yrityskauppaprosessiin

Kun yhdistämme vahvan taloudellisen osaamisen juridiikan tuntemiseen ja hyvään hallintoon, on yritys valmis ottamaan seuraavan askeleen koko ajan. Greenstepin Transaction Services tarjoaa tukea yritysostoprosessin eri vaiheissa etsien asiakkaidemme kasvustrategiaan sopivia ostokohteita, suorittaen Due Diligence -tarkastuksen taloudellisesta, verotuksellisesta ja henkilöstön näkökulmasta sekä tarvittaessa rakentaen liiketoimintasuunnitelman sisältäen arviot saavutettavista synergioista. Voimme myös tukea asiakasta sopimusten ehtojen neuvottelussa. Yritysoston suorittamisen jälkeen Greenstepin asiantuntijat auttavat erityisesti talousfunktion integroinnissa ostavan yrityksen toimintoihin. Tuemme samalla kulttuurien yhteensovittamisessa, jotta epäonnistumisen todennäköisyys pienenee.

Yritysjärjestelyissä autamme myös etsimään uusia kumppaneita ja sijoittajia. Tuemme asiakkaitamme ulkoisen rahoituksen hankinnassa yritysostossa tai muissa rahoitustarpeissa. Valituissa hankkeissa Greenstep voi osallistua yhtenä sijoittajana myös itse.

Greenstepin Transaction Services -tiimi tarjoaa tukea myös yrityksen tai sen osan myyntitoimeksiannoissa. Me voimme auttaa asiakkaitamme kokonaisvastuullisesti myyntiprosessin osalta tai räätälöidä palvelu asiakkaan tarpeeseen sopivaksi. Esimerkiksi yrityksen arvonmääritykset ja yrityksen Due Diligence -valmiuden kohentaminen ovat luontevia ensimmäisiä askelia transaktion onnistuneeseen läpiviemiseen.

Eteenpäin vieviä ratkaisuita yritysjuridiikan kysymyksiin

Lisäksi tuemme yritysten onnistumista pitkän matkan tavoitteessa toimimalla toiveiden mukaan osa-aikaisena in-house yritysjuristina. Yritysten liiketoiminnassa on olennaista selkeät toimintaohjeet ilman akateemista pohdintaa. Ei ole olennaista laatia kaikki vaihtoehdot kattavia muistioita vaan löytää ratkaisuja, jotta asiassa päästään sujuvasti eteenpäin. Ideaalitilanteessa juristi seisoo samassa linjassa ylimmän johdon kanssa ja suunnitelmat on käyty compliance-mielessä yhdessä läpi. Operatiivinen risk management on hyvin pitkälti sopimusoikeudellinen kysymys. Niin asiakassopimukset kuin muut sitoumukset ja työsuhteet luovat kehikon joko menestykselle tai tuholle.

Kasvun vaiheessa kiinteät & hallinnolliset kulut pidetään tyypillisesti minimissä, jolloin yrityksen kannalta tarjoamamme yhdistelmä on hyvin joustava ja kustannustehokas, mutta kuitenkin samalla ratkaisuna varmistaa, että legal-näkökulmasta yritys pysyy oikealla ladulla.

Olemme yritysten kasvun tukena selkeydellä, juridisella osaamisella ja laaja-alaisella yritysjärjestelyiden kokemuksella. Olethan yhteydessä, jos voimme olla avuksi.