Perinteinen nykyaikainen esimiestyö

Saija Tirkkonen

HR Consultant

Työn ja muun elämän raja hämärtyy jatkuvasti. Suunta on ollut tämä jo viimeiset vuosikymmenet, mutta juuri nyt muutosta vauhdittavat sähköiset työvälineet sekä automatiikka, jotka mahdollistavat yhä kasvavissa määrin ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Tämä on iso syy työn ja muun elämän lähentymiseen ja sen johdosta ihmiset etsivät itselleen sopivia tapoja sovittaa elämän eri osa-alueita yhteen. Työn merkitys itselle ei ole vähentynyt, mutta työltä ja työn tekemiseltä odotetaan joustoa erilaisiin elämäntilanteisiin yhä enemmän.

Greenstepin omassa vuosittaisessa henkilöstön tyytyväisyyskyselyssä kysyttiin itselle tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ja kirkkaimpana tähtenä kyselyssä nousi työn joustavuus sekä etätyömahdollisuus. Samaa kaavaa noudattelee viimeisin Deloitten vuosittaisista tutkimuksista, jossa asiantuntijat nostivat työn joustavuuden arvostetuimmaksi hyvinvointia edistävistä eduista. Yllättävää kyllä, saman tutkimuksen tuloksissa nousi esille, että vain noin puolet työnantajista mahdollistavat tämän.