Veropalvelut yrittäjän tukena kasvun polulla

Jaakko Maijala

Senior Specialist, Tax Services

Greenstepin Jaakko Maijala kertoo tilanteista, joissa veroasiantuntijan osaamista kannattaa hyödyntää.

Greenstepillä veropalvelut ja CFO-palvelut nivoutuvat yhdeksi yrittäjää tukevaksi kokonaisuudeksi liiketoiminnan erilaisissa muutostilanteissa. Veropalvelut suuntautuvat kaikille yrityksille, yrityksen tilanteen ja yrittäjän tarpeiden mukaan. Yrittäjän henkilökohtainen verotus on osa-alue, joka koskettaa kaikkia. Yrityksen elinkaaren aikana on runsaasti tilanteita, joissa veroasiantuntijan osaamista kannattaa hyödyntää.

Veropalvelut kulkevat yrittäjän tukena kasvun polulla. Yleisimpiä tilanteita, missä verotuksen kysymykset nousevat esille, ovat yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset, kuten yritysmuodon muutos, yritysjärjestelyt, yrityskaupat ja kansainvälistyminen. Seuraavan 5-10 vuoden aikana myös yritysten sukupolvenvaihdokset tulevat selkeästi lisääntymään. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen takaa löytyy aina kokenut veroasiantuntija.

Yrityksen perustamistilanteissa ajankohtaisia kysymyksiä ovat sekä yrityksen että omistajien verotus. Arjen toiminnassa tuloverotuksen kanssa ei yleensä ole suurempia ongelmia, mutta yrittäjän ei kannata olla ongelmanratkaisussaan turhan luova: veroasioissa sekä kirjanpitäjä että veroasiantuntija auttavat yhdessä löytämään liiketoiminnan kannalta turvallisen ja kannattavan ratkaisun. Henkilöstön palkitseminen on myös tärkeä verotuksellinen aihe erityisesti startupeissa.

Verotarkastus osuu jossakin vaiheessa lähes jokaisen yrityksen kohdalle, ja se tulee yleensä yllätyksenä. Verotarkastus on osa normaalia verovalvontaa, mutta harvalla yrittäjällä on aikaisempaa kokemusta verotarkastuksesta. Verotarkastuksissa yrittäjän kannattaa aina turvautua veroasiantuntijan ammattitaitoon, jotta tarkastusprosessi sujuu mahdollisimman kivuttomasti.

Veroasiantuntija laatii myös ennakkoratkaisuhakemuksia sekä poikkeuslupahakemuksia yrittäjän puolesta. Oikeilla ennakoivilla toimenpiteillä yrittäjän on helppo varmistaa tulkinnanvaraiset veroasiat ja samalla varmistaa suunniteltujen liiketoimintaratkaisujen toimivuus myös verotuksen näkökulmasta. Ennakointi on helpoin keino välttää mahdolliset haitalliset veroseuraamukset.

Kansainvälisen verotuksen kysymykset ovat nykyään jo useimpien yritysten arkipäivää. Yrittäjälle koko maailma on auki, ja kun toiminta kasvaa Suomen rajojen ulkopuolelle, eteen tulee väistämättä myös kansainvälinen verotus. Yleensä ensimmäisenä nousevat esiin kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta koskevat kysymykset, jotka muodostavat jo itsessään monimutkaisen säännösviidakon. Kun henkilöstöä siirretään toisiin maihin, alkavat myös kansainvälistä tuloverotusta koskevat kysymykset tulla ajankohtaisiksi. Kaikki kansainvälisen toiminnan aloittamiseen liittyvät asiat kannattaa käydä etukäteen huolellisesti läpi kirjanpitäjän ja veroasiantuntijan kanssa.