Greenstepin arvot

Greenstepissä teemme työtä yhteisten arvojemme mukaisesti. Olemme koonneet yhdessä neljä työtämme ohjaavaa perusarvoa. Miten nuo arvot näkyvät työarjessamme? Annoimme asiantuntijoidemme kertoa.

Halu asiakkaan ilahduttamiseen

"Asiakkaan ilahduttaminen syntyy siitä, että asiakasta ja hänen toiveitaan kuunnellaan. Käytännössä työssä tähdätään virheettömyyteen, ystävällisyyteen sekä siihen, että työt tulevat aina tehdyiksi ajoissa. Hyvin tehty työ ja molemminpuolinen luottamus rakentaa pohjan laadukkaalle asiakaspalvelulle."

Natalia Sitnikova, Palkkahallinnon konsultti


Tahto uusiutua ja kehittää osaamista

"Greenstepin palvelutarjonta uusiutuu asiakkailta tulevien tarpeiden mukaisesti, joka tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. Niistä selviytyminen ja uuden oppiminen on yksi suurista motivaatiotekijöistä. Jatkuva kehittyminen takaa myös mahdollisimman ammattitaitoisen palvelun tarjoamisen asiakkaalle."

Elina Kyllönen, Järjestelmä- ja käyttöönottokonsulttiInto
saada aikaan ja yhdessä onnistuminen

”Yhdessä onnistuminen tarkoittaa jaettua maalia asiakkaiden ja tiimin kanssa, kaikilla on into olla parhaita! Se ajaa meitä kehittymään ja poistumaan omalta mukavuusalueelta.”

Tomi Holmberg, Senior Manager, NetSuite Sales and Implementations


Rehellisyys ja toisten ihmisten arvostaminen

"Greenstepissä palautetta annetaan rehellisesti ja erityisesti kiitoksia kuulee päivittäin. Kollegoita, heidän osaamistaan ja apuaan arvostetaan, ja olemme aidosti samanarvoisia tittelistä riippumatta. Meillä kaikki kunnioittavat toisiaan ja jokainen saa olla oma itsensä."

Raita Haarla, HR & Employee Experience Specialist