Operatiivinen HR

Lakisääteisistä velvollisuuksista strategisiksi vahvuuksiksi

Työsuhteen elinkaareen hallinta on keskeinen osa henkilöstöjohtamista. Työsuhteeseen liittyy paljon operatiivisia sekä lakisääteisiä asioita, joita työnantajan ja siten esimiehien tulee huomioida omassa esimiestyössään ja johtamisessa.
Kasvuvauhdissa mm. yrityksen sisäiset käytännöt ja ohjeet jäävät helposti kirjaamatta. Sisäiset käytännöt ja toimintatavat kannattaa kuitenkin kirjata huolellisesti kahdestakin syystä:

  1. ne ovat kulttuurin perusta ja luovat yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja jo alkuvaiheessa
  2. niiden muuttaminen myöhemmin on hankalampaa vakiintuneiden käytäntöjen vuoksi.

HR-konsulttimme voivat olla avuksi esimerkiksi seuraavien HR-asioiden kanssa:

  • Henkilöstökäsikirjat (kootusti työlainsäädännöstä ja TES:sta tulevat käytännöt sekä yrityksen omat toimintatavat eri tilanteissa, kuten matkustusohje, työaikapankkisopimukset, some-ohjeet ja -käytännöt, jne.)
  • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
  • Työsuojeluasiat (ml. työterveyshuolto, työsuojelutoimikunta)
  • Työsuhteen dokumentit kuten työsopimukset ja työtodistukset
  • Työsuhde-etujen hallinnointi (kuten ravintoetu, puhelinetu, liikunta- virike- kulttuuriedut, asunto- ja autoedut)
  • Tietoturva-asiat henkilötietosuojalain näkökulmasta (GDPR), rekisteriselosteet

Moni näistä asioista vie paljon aikaa, mikäli niitä ei ole mietitty ja rakennettu. HR-asiantuntijamme hoitavat nämäkin asiat kuntoon tehokkaasti ja joustavasti yhteistyössä kanssanne.

Oheisella videolla kerrotaan, minkälaista on työskennellä Greenstepin HR-palveluissa, minkälaisille yrityksille HR-palvelut sopivat ja miten HR-työ inhousena ja konsulttina eroavat toisistaan.


Ota yhteyttä, kehitetään yhdessä organisaatiotanne!