Henkilöstökysely

Miten tiedämme, miten meillä menee?

Henkilöstökysely on tämän selvittämiseen loistava väline, kunhan se on huolellisesti suunniteltu, toteutettu ja ajoitettu. Olennaista on määritellä, mitä kyselyllä halutaan saavuttaa ja miten tuloksia tullaan hyödyntämään.

Henkilöstökyselyn tavoite on selvittää sekä henkilöstön tyytyväisyyttä, hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja kehitystä, että organisaation toimintaa ja suorituskykyä.

Henkilöstökyselyn kokonaisuudesta vastaa nimetty Greenstepin konsultti. Asiakas ja konsultti määrittelevät yrityksen kannalta olennaiset teemat ja laativat prosessille aikataulun. Kokonaisuuteen kuuluu tavoitteen määrittelyn ja sisällön suunnittelun lisäksi kyselyn rakentaminen ja tekninen toteutus, viestintä eri vaiheissa, tulosten raportointi ja purku asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla tavalla, ehdotus toimenpiteisiin ja tavoitteisiin sekä ohjaus seurantaan.

Olemme räätälöineet kyselykokonaisuuden varsinkin pienempiä yrityksiä ajatellen, vaihtoehdoksi työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön valmiille, työkyky- ja työhyvinvointiteemaisille kyselyille. Greenstepin kyselyllä johto saa arvokasta tietoa myös liiketoiminnan kehityksen tueksi.