Henkilöstökysely

Mistä tiedämme, miten meillä menee?

Henkilöstökysely on tämän selvittämiseen loistava väline, kunhan se on huolellisesti suunniteltu, toteutettu ja ajoitettu. Olennaista on määritellä, mitä kyselyllä halutaan saavuttaa ja miten tuloksia tullaan hyödyntämään.

Henkilöstökyselyn tavoite on selvittää sekä henkilöstön tyytyväisyyttä, hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja kehitystä, että organisaation toimintaa ja suorituskykyä.

Henkilöstökyselyn kokonaisuudesta vastaa nimetty Greenstepin konsultti. Ennen kyselyn totetuttamista asiakas ja konsultti määrittelevät yrityksen kannalta keskeiset teemat ja laativat prosessille aikataulun. Näiden ollessa selvillä, vastaa konsulttimme henkilöstökyselyn sujuvasta läpiviennistä huolehtien kyselyn rakentamisesta ja teknisestä toteutuksesta, viestinnästä, tulosten purusta ja raportoinnista asiakkaan kanssa sovitun käytännön mukaisesti sekä antaa ehdotuksia tuloksien perusteella tehtäviin toimenpiteisiin ja ohjeistaa näiden seurannassa.

Olemme räätälöineet kyselykokonaisuuden varsinkin pienempiä yrityksiä ajatellen, vaihtoehdoksi työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön valmiille, työkyky- ja työhyvinvointiteemaisille kyselyille. Greenstepin kyselyllä johto saa arvokasta tietoa myös liiketoiminnan kehityksen tueksi.