HR Business Partner -valmennusohjelma

Ammattimainen HR-tiimi on tärkeä osa yrityksen menestystä. Ideaalitilanteessa HR on mukana koko yrityksen liiketoiminnan strategisessa kehittämisessä eikä omassa siilossaan tai tukifunktiona.


HR-tiimin osaaminen uudelle tasolle

Usein HR:n vastuulle kuuluvat esimerkiksi operatiiviset asiat (työsopimukset, henkilöstön lomaoikeudet ja työhyvinvointiin liittyvät asiat) ja rekrytointi, mutta lukuisten tutkimusten* ja asiantuntijoidemme mukaan HR:n potentiaali organisaatiolle nousee aivan uudelle tasolle strategisessa työssä. HR-tiimissä on osaamista, jota tulisi lähtökohtaisesti ottaa mukaan päätöksentekoon.

Greenstep Academyn HR Business Partner -valmennusohjelma on suunniteltu monien yritysten toiveiden perusteella. Olemme luoneet vaikuttavan ja tehokkaan valmennusohjelman, jonka avulla HR-tiimin henkilöstö voidaan nostaa seuraavalle tasolle HR Business Partnerin rooliin. Samalla koko organisaatio hyötyy myös HR-tiimin monialaisemmasta ja strategisemmasta tavasta toimia.


Mistä valmennusohjelma koostuu?

Käytännössä valmennusohjelma koostuu perusmoduuleista, erikoistumisesta ja HR-tiimin henkilökohtaisista sparrauksista. Optiona Greenstep Academy tukee HR-tiimiä myös toimintamallien dokumentaatiossa, esimerkiksi HR Handbookin muotoon. Greenstep Academyn kouluttajina toimivat oman alansa erityisasiantuntijat, kuten muun muassa Arja Suominen, Heli Häyrynen, Jonathan Teir, Kati Tuovinen ja Riitta-Liisa Hiillos.

Perusmoduulit

Perusmoduuleissa käsitellään yrityksen HR:n perusasiat, kuten lakisääteiset tehtävät ja HR:n rooli yrityksessä. Tämän lisäksi perusmoduuleissa pureudutaan HR Business Partnerina toimimiseen – mitä, miten ja milloin HR Business Partnerina toimiminen HR-tiimin jäsenten näkökulmasta tarkoittaa, ja miten rakentaa vaikuttava ja tehokas HR Business Partnerina toimiva tiimi organisaatioon. Perusmoduulit tasaavat HR-tiimin tietotasoa sekä avaavat tiimin jäsenten näkökulmia HR:n perusteemoihin. Tämä on tärkeää johdonmukaisen HR-toiminnan varmistamiseksi. Perusmoduulien kautta osallistujat saavat myös hyvän pohjan esimerkiksi sille, miten liiketoimintojen johtajat näkevät työmaailman tai miten hyödyntää tilastotietoa tehokkaammin HR-työssä.

Erikoistumismoduulit

Erikoistumismoduuleissa valmennamme HR-tiiminne huippuiskuun tukemaan liiketoimintojen menestystä mm. raportoinnin, HR-tiedolla johtamisen ja osaamisen johtamisen työkalujen avulla. Asiakas voi valita erikoistumismoduulien sisällöt tarpeensa mukaan. Erikoistumismoduuleissa voidaan pureutua esimerkiksi data-analytiikkaan, sidosryhmäyhteistyöhön tai viestintään. Erikoistumismoduulit tehostavat HR-tiimin toimintaa organisaation liiketoimintojen tukena ja rakentavat HR-tiimille taitoja vahvan organisaatiokulttuurin luomiseen.

Henkilökohtaiset sparraukset

Henkilökohtaiset sparraukset mahdollistavat HR-tiimin monialaisen kehittymisen ja rakentavat osaamista tiimin yksittäisten henkilöiden tarpeisiin. Kahdenkeskisten sparrausten aikana HR-tiimin jäsenet voivat syventää osaamista perusasioissa tai saada apua ja tukea esimerkiksi haasteellisten tilanteiden ratkaisuun. Sparraajiksi valitaan kullekin tiimiläiselle parhaiten sopiva sparrattavan aiheen asiantuntija yli 500 asiantuntijamme joukosta. Sparraajat valitaan huolellisesti sparrattavan toiveiden mukaisesti. Jos apua kaivataan erityisesti lakiasioihin, sparraaja voi olla juristi. Mikäli sparrausta tarvitaan talouslukujen analyysiin, voidaan sparraajaksi valita kokenut CFO. Sparrata voidaan myös operatiivisen HR:n teemoista, jolloin HR-tiimiläisten on mahdollisuus päivittää tietonsa perusasioiden teemoista.


HR-asiakirjojen päivitys osana koulutuskokonaisuutta

Suosittelemme asiakkaitamme käyttämään option HR-asiakirjojen päivittämisestä valmennuksen yhteydessä, jolloin rakennamme yhdessä toimintamallit yrityksen strategian mukaisen toiminnan edistämiseen ja liiketoimintojen tavoitteelliseen tukemiseen. Päivitettäviä asiakirjoja voi olla esimerkiksi organisaation henkilöstön tai HR-tiimin sisäiseen käyttöön tarkoitettu HR Handbook tai organisaation koulutussuunnitelma.

Miksi Greenstep Academy?

Greenstep Academyn tavoitteena on tuottaa asiakkailleen arjen työssä vaikuttavia valmennuksia ja koulutuksia – luoda lisäarvoa asiakkaalle siitä, että valmennuksessa käsitellyt ja opitut todella muuttuvat luontevaksi osaksi yrityksen arjen toimintaa. Siksi suunnittelemme valmennuksille aina käytännön toimenpiteitä, joita asiakkaat voivat halutessaan itsenäisesti jatkaa parhaimman vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Greenstep Academyn palvelut rakennetaan aina asiakkaan toiveen mukaisesti ja ne voidaan toteuttaa joustavasti etänä, lähellä, livetilaisuuksina tai tallenteina, silloin kun teille sopii. Koulutuspalvelumme kehittävät yksilöä, mutta myös organisaatiota. Näin ollen palveluistamme saatte aina paremman tuoton kuin lähettämällä yksittäisiä asiantuntijoita organisaationne ulkopuolelle.

Varaa veloitukseton sparrailusessio koulutuksista Heli Häyrysen kanssa!

*ks. Mm. Becker et al. 2001., Holbeche, 2009., Juuti & Luoma, 2009., Jolkkonen,& Järnström, 2014.)