Mepco HRM -käyttäjäkoulutus esihenkilöille

Käyttöönoton koulutuspolku johdolle, esimiehille ja henkilöstölle

Mepco HRM käyttäjäkoulutuspolun tarkoituksena on tuottaa osallistujille hyvät perustaidot järjestelmän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen päivittäisessä toiminnassaan. Koulutuspolku antaa ymmärryksen järjestelmän eri osioiden käytöstä ja antaa valmiudet korkealaatuisen raportoinnin tuottamiseen. Lisäksi koulutuspolku kannustaa, rohkaisee ja tukee osallistujia muutoksen johtamisessa omassa yksikössään.
Mepco HRM -käyttäjäkoulutuspolun tarkoituksena on

  • vahvistaa yrityksen toimintaprosesseja
  • tukea yrityksen muutosjohtamista
  • tuottaa yrityksen muutosviestintääKoulutuspolku nopeuttaa ja vahvistaa muutokseen sitoutumista yrityksessäsiEsimerkki käyttäjäkoulutuksesta:

Esihenkilöiden Mepco HRM:n perustason käyttäjäkoulutus

Osa 1. Henkilötiedot ja niiden hallinta

  • Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää esihenkilöt Mepco HRM:n web-työpöydän päivittäisen käytön perusteisiin sekä antaa esihenkilöille valmiuksia ylläpitää ja varmistaa henkilötietojen oikeellisuus Mepco HRM:ssä

Osa 2. Päivittäinen esihenkilötyö

  • Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää esihenkilöt Mepco HRM:n päivittäisen esimiestyön perusteisiin, kuten lomien, poissaolojen ja sijaisuuksien hallintaan
  • Koulutuksessa tutustutaan ja harjoitellaan automaattisten hälytysten täysivaltaista hyödyntämistä

Osa 3. Esihenkilötyön erityistilanteet

  • Perehdyttää esihenkilöt Mepco HRM:n käyttöön harvemmin toistuvissa erityistilanteissa, kuten työhyvinvoinnin seurannassa, varhaisen puuttumisen mallin toteuttamisessa sekä kehityskeskusteluissa.

Osa 4. Raportointi

  • Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä järjestelmän käytettävyydestä ja toiminnasta Case-harjoitusten avulla
  • Antaa esihenkilöille valmiuksia tuottaa Mepco HRM:stä säännöllisesti tarvitsemiaan raportteja
  • Case-harjoitusten kautta rakennetaan yhtenäisiä valmiuksia järjestelmän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen ja tasalaatuiseen raportoinnin tuottamiseen.
Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.


Tarvitsetko koulutuksen sijaan henkilöstöjohtamisen ja palkanlaskennan kokonaispalvelua?

Tutustu Mepco HRM-järjestelmäämme ja lue lisää tästä!