Poikkeustilanteiden henkilöstöjärjestelyt

Yrityksen johto ja esimiehet joutuvat poikkeustilanteissa tekemään päätöksiä vaillinaisen tiedon perusteella ja viestimään suunnitelmista ja päätöksistä henkilöstölle.

Yrityksen kulttuuri ja johtaminen punnitaan kriisissä. Tässä valmennuksessa aihetta käsitellään osallistujat aktivoiden ja runsaasti käytännöllisiä esimerkkejä antaen.Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia poikkeustilanteessa:

  • Luoda ymmärrys viestinnän tärkeydestä ja oikea-aikaisuudesta
  • Antaa valmiuksia muutosjohtamistilanteisiin äkillisessä toimintaympäristön muutoksessa
  • Koko henkilöstön, myös esimiesten, hyvinvointi vaikeissa tilanteissa
Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena.

Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.


Tarvitsetko tukea yrityksesi kasvun eri vaiheissa?

Lue lisää HR-palveluistamme ja HR-starttityöpajastamme!