Taloushallintoliiton KLT-tutkintoihin valmentava ohjelma

KLT-tutkinto on taloushallintoalan arvostettu asiantuntijatutkinto. KLT-tutkinnon suorittamisesta on hyötyä työntekijälle itselleen, mutta sen lisäksi myös työnantaja ja asiakkaat hyötyvät kirjanpitäjän ammattitaidosta. KLT-tutkinnon suorittanut työntekijä on arvokkaampi työnantajalleen.

KLT-tutkintoon valmentavassa ohjelmassamme valmennetaan aktivoiden yritysten kokonaisia taloushallintotiimejä kohti arvostettua alan tutkintoa. Valmennus on vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa. Greenstep Academyn valmennus lisää koko organisaation osaamista ja tekee organisaatiossa olevaa hiljaista tietoa näkyväksi. Valmennuksen laadukkaasta toteutuksesta vastaavat Greenstepin kokeneet kirjanpidon, verotuksen ja koulutuksen ammattilaiset.

KLT-tutkintoon valmentavassa ohjelmassamme käydään läpi kaikki keskeiset aihealueet KLT-tenttiin liittyen. Valmennuksemme on suunniteltu silmällä pitäen tenttivaatimuksia. Suunnittelemamme harjoitukset vastaavat vaativuudeltaan KLT-tentin tehtäviä. Aktiivisen ja vuorovaikutteisen osallistumisen kautta myös osallistujat voivat vaikuttaa sisältöön valmennuksen aikana. Kaikki valmennuksessa käytetty materiaali jaetaan osallistujille.Esimerkki valmennuskokonaisuudesta

Osa 1: KLT-tentti käytännössä ja kirjanpito

Osa 2: Tilinpäätös

Osa 3: Tilinpäätös-osioon liittyvien kotitehtävien tarkastus

Osa 4: Verotus kirjanpidon näkökulmasta

Osa 5: Laskentatoimi

Osa 6: Laskentatoimeen liittyvien kotitehtävien tarkastus

Osa 7: Harjoitustentti ja tentin purku
Valmennus koostuu esimerkiksi ennakkotehtävistä, luennoista, yksilö- ja ryhmäharjoituksista sekä harjoitustentistä. Tehtävät ja harjoitukset sekä harjoitustentti käydään aina läpi yhteisissä tapaamisissa.


Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.