Taloushallintoliiton PHT-tutkintoihin valmentava ohjelma

PHT-tutkinto on arvostettu palkkahallinnon asiantuntijatutkinto. PHT-tutkinnon suorittamisesta on tietysti hyötyä työntekijälle itselleen, mutta sen lisäksi myös työnantaja ja asiakkaat hyötyvät palkanlaskijan ammattitaidosta.
PHT-tutkintoon valmentavassa ohjelmassamme valmennetaan aktivoiden yritysten kokonaisia palkkahallintotiimejä kohti arvostettua alan tutkintoa. Valmennus on vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa. Greenstep Academyn valmennus lisää koko organisaation osaamista ja tekee organisaatiossa olevaa hiljaista tietoa näkyväksi. Valmennuksen laadukkaasta toteutuksesta vastaavat Greenstepin kokeneet palkkahallinnon, lakiasiain, verotuksen ja koulutuksen ammattilaiset.

PHT-tutkintoon valmentavassa ohjelmassamme käydään läpi kaikki keskeiset aihealueet PHT-tenttiin liittyen. Valmennuksemme on suunniteltu silmällä pitäen tenttivaatimuksia. Suunnittelemamme harjoitukset vastaavat vaativuudeltaan PHT-tentin tehtäviä. Aktiivisen ja vuorovaikutteisen osallistumisen kautta myös osallistujat voivat vaikuttaa sisältöön valmennuksen aikana. Kaikki valmennuksessa käytetty materiaali jaetaan osallistujille.Esimerkki valmennuskokonaisuudesta

Osa 1: PHT-tentti käytännössä

Osa 2: Työehtosopimukset, työlainsäädäntö ja työmarkkinat

Osa 3: Kotitehtävien tarkastus

Osa 4: Työsuhde, työaika- ja vuosilomalaki

Osa 5: Kotitehtävien tarkastus

Osa 6: Eläkkeet ja sosiaalivakuutukset

Osa 7: Kotitehtävien tarkastus

Osa 8: Työskentely ulkomailla sekä sen verotus

Osa 9: Kotitehtävien tarkastus

Osa 10: Harjoitustentti ja tentin purkuValmennus koostuu esimerkiksi ennakkotehtävistä, luennoista, yksilö- ja ryhmäharjoituksista sekä harjoitustentistä. Tehtävät ja harjoitukset sekä harjoitustentti käydään aina läpi yhteisissä tapaamisissa.


Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.