Järjestön hyvä hallintotapa -kehittämisohjelma

Kaipaako järjestösi hallitus ulkopuolista tukea tai sparrailua? Liity tyytyväisten järjestöasiakkaidemme joukkoon!

Järjestön hyvä hallitustapa

Järjestön hyvä hallintotapa tukee jäsenmäärän kasvua ja järjestön menestystä. Hallitus toimii parhaimmillaan ”dynamona”, joka tukee järjestön johtoa ja työntekijöitä omassa työssään. Järjestön hallituksen kuuluukin puhaltaa henkeä järjestön toimintaan ja hyvä henki näkyy ulospäin. Se toimii myös linkkinä jäseniin ja vapaaehtoistoimijoihin kuunnellen ja kehittäen järjestön toimintaa.

Järjestön toimintaympäristö muuttuu ja jäsenten tarvitsema tuki muuttaa muotoaan. Järjestön tulevaisuuden rakentamisessa hallituksen työ nousee keskiöön - innostunut hallitus huokuu energiaa järjestön sisälle ja ulospäin. Hallituksissa jäsenet vaihtuvat, jolloin ryhmän dynamiikka rakentuu aina uudestaan. Uudet hallituksen jäsenet kannattaa valjastaa vauhdilla mukaan järjestön toiminnan kehittämiseen. Kaikkeen tähän paneudumme tässä hallitustyöskentelyä tukevassa kehittämisohjelmassamme.

Greenstepin asiantuntijat tukevat järjestöjä niiden menestyksen tiellä. Tarjoamme järjestöjen hallitustyöskentelyyn ”Järjestön hyvä hallintotapa” -kehittämisohjelmaa, johon voivat osallistua hallituksen jäsenet, järjestön johto ja järjestön toimistoissa työskentelevät asiantuntijat ja arjen toiminnoista vastaava henkilöstö.

Ohjelmaamme sisältyy järjestön tarpeiden mukaan seuraavia teemoja:

  • Järjestön toimintaympäristön muutosanalyysi
  • Perustehtävän määrittely ja yhteinen ymmärrys tehtävästä
  • Jäsenten tarpeet
  • Järjestön strategiset suuntaviivat
  • Toimintaa ohjaavien arvojen määrittely
  • Toimintasuunnitelman laadinta
  • Yhteistyön periaatteiden määrittely
  • Hallituksen ja hallituksen jäsenten vastuiden ja velvollisuuksien täsmentäminen
  • Järjestöjen toiminnan sääntely ja sen tuomat velvoitteet

Otathan yhteyttä, niin keskustellaan lisää järjestönne kehittämistarpeista: heli.hayrynen@greenstep.fi