Muutosjohtamisen koulutus

Nykypäivän nopeasti kehittyvissä organisaatioissa muutosjohtaminen on olennainen taito – menestyjien ajattelutapa.

Miksi muutosjohtaminen on tärkeää?

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Mitä kauemmin organisaatio on muuttumaton, sitä kauemmas toimintaympäristön muutoksista ajaudutaan. Organisaation sisällä muutoksen käsittely on moninaista: osalle henkilöstöstä muutos näyttäytyy mahdollisuutena, osalle pakkona. Kun organisaatiolla on muutoskyvykkyyttä, se selviää niin ulkoisista kuin sisäisistä tekijöistä kumpuavista muutoksista paremmin.

Muutosjohtamisen koulutuksen avulla muutosjohtamisen tiimi oppii

 • Mitä johtajien on tiedettävä ja tehtävä?
 • Miten organisaatio innostetaan mukaan muutokseen?
 • Miten viestitään tehokkaasti?
 • Miksi johtajat kaikilla tasoilla ovat muutosjohtajia?

Koulutusohjelman sisältö

Muutosjohtamisen koulutusohjelma koostuu teemaan orientoivista tehtävistä ja koulutuksesta. Koulutuksessa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä ja osallistujien aktivointia. Itse tekemällä ja oivaltamalla koulutuksesta saa pitkäaikaisia vaikutuksia jokapäiväiseen työhön.

Tehtävien kartoittaminen ja jakaminen

 • Kick-off -tilaisuus (1 h)
 • Määritellään tarkat tavoitteet ja koulutussuunnitelma
 • Tarkistetaan käyttöoikeudet (tarvittaessa)
 • Sovitaan koulutuksen tarkasta sisällöstä ja toteuttamisaikataulusta

Moduuli 1: Organisaatiomme muutoksessa (3 h)

 • Mitä eroa on muutoksella ja siirtymällä?
 • Muutokset ja niiden vaikutukset organisaatiossamme

Moduuli 2: Miksi johtajat kaikilla tasoilla ovat muutosjohtajia? (3 h)

 • Muutosjohtaminen ja strategia

Moduuli 3: Mitä johtajien on tiedettävä ja tehtävä? (3 h)

 • Muutosjohtajan työkalupakki – käytännön vaiheet muutoksen johtamisessa
 • Meidän sääntömme muutokseen

Moduuli 4: Miten innostaa tiimit ja rekrytoida vaikuttajia? (3 h)

 • Viestintä ja sitouttaminen

Kenelle muutosjohtamisen koulutus sopii?

Koulutus sopii laajasti muutosprosessin eri sidosryhmille. Koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi esihenkilöt, HR-henkilöstö ja johtajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt organisaation eri toiminnoista.

Koska haluamme sinun menestyvän – ratkaisumme muutosjohtamisen kehittämiseen organisaatiossanne

Aikataulutamme räätälöidyn koulutusohjelman tarpeidenne mukaan ja otamme huomioon kaikki erityistarpeenne aina järjestelmistä yrityskulttuuriin ja urapolkuihin saakka. Greenstepillä on vahvaa asiantuntemusta monilta toimialoilta ja omakohtaista kokemusta organisaatiomuutosten läpiviennistä. Koulutuksen tuottamisessa luotamme kokeneisiin asiantuntijoihimme, jotka ovat työskennelleet teille relevantin alan parissa.

Toteutetaan yhdessä vaikuttava koulutus