Palautteenantotaito osana hyvää johtamista

Henkilöstökyselyiden tulosten perusteella Suomessa koetaan kroonista puutetta palautteesta ja sen kehittäminen kannattaa ottaa työlistalle.

Hyvin viestitty ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa juurrutettu palautekulttuuri helpottaa johtamista ja vie organisaatiota eteenpäin, luo hyvinvointia sekä helpottaa haastavissa tilanteissa. Palautekulttuurin merkitys korostuu haastavissa tilanteissa.

Tämä valmennus antaa näkökulmia palautteen antoon ja saamiseen haastavissa tilanteissa sekä rohkeutta lähteä rakentamaan oman organisaation palautekulttuuria.Valmennuksen tavoitteena on:

  • Antaa näkökulmia palautteen antoon sekä saamiseen erilaisissa haastavissa tilanteissa esimerkkien ja harjoitusten avulla.
  • Luoda ymmärrys sille, että palautekulttuuri on osa hyvää johtamista, joka edistää sekä yrityksen tavoitteita että tukee haastavien tilanteiden hoidossa.
Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena.

Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.