Asiakaspalveluvalmennus työyhteisölle

Asiakaspalveluvalmennuksemme suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennus pohjautuu organisaation strategiaan ja arvoihin, jolloin niiden jalkautus onnistuu asiakaspalveluvalmennuksen kautta koko työyhteisölle. Valmennuksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva organisaation asiakaspalvelun nykytilasta sekä yhteinen käsitys siitä, minkälaista asiakaspalvelua organisaatio haluaa tarjota.
Esimerkki valmennusohjelmasta

Osa 1: Esihenkilöiden valmennuspäivä

  • Tavoitteena on esimerkiksi muodostaa kokonaiskuva nykytilanteesta ja luoda käsitys tulevaisuuden tavoitteista

Osa 2: Esihenkilövalmennus 2

  • Tavoitteena on valmentaa työyhteisön valmennuspäivään sekä antaa onnistumisen avaimia johtamiseen

Osa 3: Työyhteisövalmennus

  • Tavoitteena on kehittää työntekijöiden valmiuksia sitoutua ja tuottaa organisaation tapaa huolehtia asiakkaistaanValmennus voidaan jakaa sopiviin kokonaisuuksiin esihenkilöiden ja koko henkilöstön välillä. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi kick-offia, ennakkotehtäviä, valmennustilaisuuksia ja työpajoja.


Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.