Vastuullisuuden opintopolku henkilöstölle

Vastuullisuuden opintopolun kautta henkilöstö pääsee mukaan vastuullisuustyön kehittämiseen.

Osallistava opintopolku antaa selkeän kuvan vastuullisuudesta asiakkaan liiketoiminnan näkökulmasta, tavoitteista sekä eettisistä toimintaperiaatteista esimerkkien kautta. Opintopolun varrella on tehtäviä, jotka kannustavat työntekijää pohtimaan vastuullisuustyön aiheita oman työnsä näkökulmasta. Koulutuksesta muodostuu valmista dataa vastuullisuustyön tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisen tueksi. Samalla asiakas saa käsityksen siitä, miten vastuullisuus aiheena koetaan organisaatiossa: tuntuuko aihe jo tutulta, etäiseltä tai haastavalta liittää arjen työhön?

Tieto osaamisen ja tiedon tasosta on tärkeää, jotta viestintää ja johtamista voidaan kehittää oikealla tavalla tavoitteisiin pääsemiseksi. Kun vastuullisuustyön kehittämisessä käytetään osallistavaa opintopolkua, työntekijät tulevat aidosti kuulluiksi prosessin aikana.


Vastuullisuuden opintopolku sisältää:

  • Eettisiin toimintaperiaatteisiin tutustuminen tai niiden kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa
  • Vastuullisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet
  • Tehtäviä, videoita ja esimerkkejä
  • Opintopolun tuloksena syntyy dataa vastuullisuustyön kehittämisen ja raportoinnin tueksi

Vastuullisuuden opintopolun hyödyt:

  • Työntekijöiden ajatukset ja ideat vastuullisuudesta otetaan aidosti huomioon kehitystyössä
  • Vastuullisuus ja sen tavoitteet selkiytyvät henkilöstölle
  • Vastuullisuustyöstä tulee organisaation näköistä ja sidosryhmien silmissä uskottavaa
  • Opintopolusta saatu data auttaa asiakasta viestimään ja johtamaan vastuullisuutta henkilöstölle sopivalla tavallaTutustu lisää vastuullisuuspalveluihimme tästä!