Omistajayrittäjän verosuunnittelu

Tämän koulutuksen avulla saat tiiviin paketin tietoa siitä, miten varoja voidaan jakaa ulos osakeyhtiöstä.


Miten yritystä ja yrittäjää verotetaan? Mitä eri varojenjakomahdollisuuksia on? Miten verotusta voi optimoida?

Lisäksi koulutuksen aikana konkreettisin ja ymmärrettävin esimerkein käydään läpi yrittäjän ja yrityksen väliset liiketoimet verotuksen näkökulmasta. Mitä voi tehdä? Mitä kannattaa tai ei kannata tehdä?Koulutuksen tavoitteena on antaa yleiskuva omistajayrittäjän verotuksesta ja samalla kertoa miten verotusta voi suunnitella lakien antamissa rajoissa.Koulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena.

Valmennusohjelman tarkka sisältö ja kesto määritellään asiakaskohtaisesti organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.Tarvitsetteko tukea veropalveluissa koulutuksen sijaan?

Lue lisää veropalvelustamme tässä!