Johdon ja esimiestyön tuki

Tukea johtamiseen ja muutoksiin

Esimiestyöskentelyn osa-alueita on useita. Esimiehiin kohdistuvat odotukset ovat moninaisia, eri tahoilta tulevia ja usein vaativia. Johtamisella ja esimiestyöskentelyllä on suora vaikutus henkilöstön suoriutumiseen ja hyvinvointiin, joten esimiehellä tulee olla riittävä osaaminen, työkalut ja tuki tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Myös esimiehen omasta jaksamisesta on pidettävä huoli.

HR-konsulttimme voivat olla avuksi esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Henkilöstöstrategia
  • Henkilöstökyselyt
  • Perehdytyksen kehittäminen
  • Kehityskeskusteluiden prosessit
  • Esimiesten ja henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Konsultaatio työsuhteisiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa
  • Muutostilanteiden tuki, tuki haastavissa esimiestilanteissa
Ota yhteyttä! Selvitetään yhdessä, miten voimme tukea yrityksenne johtoa!