Työsuhteen dokumentit ja ohjeistukset

Työsuhteen dokumentit ja ohjeistukset kuntoon

Työsuhteen elinkaareen liittyy paljon tärkeitä dokumentteja. Yhteistoimintalaki edellyttää lisäksi tarkkoja prosesseja mm. liittyen lomautuksiin ja irtisanomisiin. Yrityksen sisäiset käytännöt ja ohjeet jäävät helposti kirjaamatta, sillä ohjeistusten kirjoittaminen vie aikaa. Sisäiset käytännöt kannattaa kuitenkin kirjata huolellisesti, sillä myöhemmin niiden muuttaminen on hankalampaa vakiintuneiden käytäntöjen vuoksi. HR-ammattilaisemme voivat olla avuksi esimerkiksi seuraavien työsuhteen dokumenttien ja prosessien kanssa:

 • Työsopimukset
 • Sopimukset liukuvasta työajasta tai muusta sopimuksen varaisesta työajanseurannasta
 • Työehtosopimuksen valinta ja tulkinta
 • Konsultaatio työsuhteisiin ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa
 • Henkilöstörekisteriselosteet, tietoturvakäytännöt
 • Henkilöstökäsikirjat, henkilöstösuunnitelmat
 • Matkustuskäytännöt
 • Ohjeistuksen sähköpostin ja sosiaalisen median käyttöön
 • Yhteistoimintalain vaatimat suunnitelmat
 • Tietoturvaohjeistukset
 • Palkitsemis- ja bonusmallit ja -käytännöt
 • Työterveyshuolto ja vakuutukset
 • Yhteistoiminta/ YT-neuvottelut, työsuojelu
 • TyötodistuksetMe voimme auttaa yritystäsi työsuhteiden dokumenttien kanssa!