Kasvun mahdollistajat

Kasvustrategia

Yrityksen suunnatessa strategiansa kovaan kasvuun pystymme tukemaan yritystä useilla osa-alueilla niin, että yrityksen sisäiset voimavarat kohdistetaan ydinliiketoimintoihin; myynnin ja markkinaosuuksien kasvattamiseen sekä tuote- ja palveluportfolion hallintaan.

Olemme yrityksen tukena mm. kasvustrategian ja sitä vastaavan liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Teemme kassavirtasuunnitelmat ja rahoituslaskelmat sekä autamme rahoituksen hankkimisessa. Analysoimme tuote- ja palvelukannattavuutta ja olemme tukena portfolion optimoinnissa.

Kovassa kasvussa tuemme yritystä myös toimintamallin määrittelyssä, johtomallissa ja mittareiden asetannassa ja seurannassa. Tarpeen mukaan toimimme ulkoistuskumppanina taloushallinnon ja HR:n osa-alueilla.

Hyödyt:

  • Yritys saa kasvustrategian, tarkan tason liiketoimintasuunnitelman sekä kannattavuusnäkymän.
  • Yritys saa toimintamallin, joka kohdistaa yrityksen voimavarat ydinliiketoimintoihin.
  • Yritys saa toimintasuunnitelman, johtomallin sekä mittarit.


Meiltä saat tukea yrityksesi kasvuun!