Toimintojen tehostaminen

Prosessikehitys

Prosessikehityksessä tunnistetaan ja analysoidaan yrityksen ydinliiketoimintaprosessit sekä tukiprosessit. Prosessien nykytilaa analysoidaan liiketoimintastrategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa vasten. Poikkeamat dokumentoidaan ja niille määritetään liiketoimintatavoitteita tukevat prosessit. Lisäksi prosessit jalkautetaan eli niille määritellään tehokkaat toimintamallit.

Prosessikehitystä valikoidusta näkökulmasta

Prosessikehitystä tehdään myös valikoidusta näkökulmasta, joka voi olla esimerkiksi prosessien riskianalyysien kartoittamista, taloushallinnon prosessikehitystä tai toimintamallien tehostamista.

Taloushallinnon prosessikehitys

Taloushallinnon prosessikehitys on yrityksen taloushallinnon prosessien, kuten suunnitteluprosessien, budjetoinnin, raportoinnin ja projektilaskennan kehitystä.

Taloushallinnon prosessikehityksen kolme vaihetta ovat:

  1. Nykytilanteen kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaan kanssa.
  2. Prosessien kuvaaminen ja muutostarpeiden tunnistaminen, sisältäen aktiviteetit, roolit/vastuut sekä tarvittavat raportit ja järjestelmät.
  3. Kehitystyön suunnittelu, organisointi ja koordinointi sisältäen muutosjohtamisen eri osa-alueet, kuten kommunikointi ja koulutus.

Prosessikehityksen hyödyt:

  • Yritys saa käyttöönsä tehokkaat, luotettavat ja laadukkaat taloushallinnon prosessit, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa ja päätöksentekoa.
  • Taloushallintoprosessit ovat integroitu mahdollisimman hyvin yrityksen muuhun toimintaan.

Taideyliopisto referenssivideo:


Aloita toimintojen tehostaminen tänään!