Oman osaamisen kehittäminen osana työtä

Greenstepissä monipuoliset ja mielenkiintoiset asiakkaat sekä vaihtelevat projektit takaavat yrityksen asiantuntijoille jatkuvan oppimisen tien ja luovat sopivasti haasteita sekä oman itsensä että ammattitaitonsa kehittämiseen. Päivittäinen työskentely ja tiedon jakaminen lähes 400 asiantuntevan kollegan kanssa laajentaa myös omaa osaamista ja tietotaitoa. Tämä yhdistettynä matalaan hierarkiaan luo hyvää työilmapiiriä, jossa työtovereista välitetään aidosti. Greenstepissä palkkajärjestelmien käyttöönottoprojektien parissa työskentelevä Assi kokee työn antoisimpana osana työn kehittämisen ja uusien osa-alueiden kehityskaarien seuraamisen aivan alusta saakka.

"En olisi osannut arvatakaan kuinka lyhyessä ajassa osaaminen voi kasvaa ja monipuolistua."

-Tämän on mahdollistanut erityisesti tiedon jakaminen kollegojen ja tiimien kesken, mutta myös monialaiset asiakkuudet, Assi kertoo. – Itse siirryin palkanlaskijan roolista palkkajärjestelmien käyttöönottojen pariin ja samalla pääsin mukaan yrityksen uudelle liiketoiminta-alueelle, hän lisää.Greenstepin tärkeimpänä tavoitteena on kaikessa tekemisessä luoda lisäarvoa asiakkaalle. Jotta lisäarvoa on voitu luoda, palveluita ja tuotteita on kehitetty ja lisätty asiakkaiden tarpeiden mukaan, mikä on puskenut myös asiantuntijat kehittämään omaa osaamistaan. Tämä on ollut avain laadukkaaseen asiakaspalveluun ja tyytyväisiin asiakkaisiin, ja se on vienyt yritystä vauhdilla eteenpäin. Kiinnostavat asiakkaat ovat meillä ehdottomasti iso etu, mutta miten muutoin Greenstep erottuu työnantajana?

– Täällä on ehdottomasti parasta hyvä työilmapiiri ja mukavat kollegat sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella, Assi summaa.

"Vastuullisuus omasta työstä ja luottamus mahdollistavat vapauden oman työn suunnitteluun ja työtehtävien rytmittämiseen."

Assin sanojen tukena on Greenstepin työtyytyväisyyskyselyiden tulokset, joiden mukaan työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri ovat erinomaisella tasolla. Hyvää työilmapiiriä ylläpitää yhteishenkeä nostattavat yhteiset tapahtumat sekä joustavuus. Joustavuus on mahdollistanut Assille Greenstepin aikana Ylemmän AMK:n Master -opinnot työn ohessa.

– Näen tärkeänä etuna työaikojen joustavuuden ja etätyömahdollisuuden, jolloin työn ja opintojen lisäksi myös vapaa-ajan yhteensovittaminen on helpompaa. On ollut palkitsevaa huomata, kuinka nämä opinnot tukevat omaa työskentelyä sekä kehittymistä asiantuntijana, Assi kertoo.

Greenstepissä uramahdollisuuksia on niin alalla aloitteleville kuin kokeneillekin osaajille, jotka kaipaavat työhönsä uusia haasteita. Mitä mieltä Assi on siitä, millainen kollega sopisi Greenstepiin?

Energinen, osaava, oppimishaluinen ja sopivan rento. Positiivinen asenne ja huumori ovat erityisesti plussaa, sillä meillä työnteon on tarkoitus olla mukavaa, hän luettelee – Onkin ollut kivaa saada paljon uusia innokkaita työkavereita, jotka piristävät päivää!