Q&A - Usein kysytyt kysymykset

 • Q: Näen usein Greenstepin työpaikkailmoituksia - onko teillä kova henkilöstövaihtuvuus vai miksi teillä on ilmoitukset jatkuvasti auki?
  A: Olemme kasvaneet Suomessa orgaanisesti vuodesta 2010 alkaen ja haluamme itse rekrytoida uudet perheenjäsenet tiimeihimme. Vuonna 2021 meillä aloitti Suomessa 157 uutta greenstepiläistä, johtuen puhtaasti asiakaskysynnästä. Kasvuvauhtimme on viime vuosina ollut kova ja myös henkilöstömme on kasvanut vuosittain noin 27%, mikä on linjassa liikevaihdon kasvun kanssa, eli haluamme tehdä kasvua kannattavasti.

  Asiakaskysyntä mahdollistaa kasvun eri liiketoiminnoissa ja kaupungeissa. Haluamme vastata asiakaskysyntään ja siksi rekrytoimme tiimeihin aina hieman etupainotteisesti. Tästä syystä pidämme myös jatkuvasti ilmoituksia auki, jotta voimme yhdessä hakijoiden kanssa rakentaa juuri heille sopivaa roolia ja ajoittaa aloituksen sopivaan hetkeen. Näin huomioimme hakijan mielenkiinnon kohteet ja uudet asiakkaat tai projektit.

 • Q: Katsoin, että olette kasvaneet yrityksenä tosi paljon viimeisinä vuosina, tavoitteletteko pörssilistautumista tulevaisuudessa?
  A: Tavoitteenamme ei ole pörssilistautuminen. Haluamme jatkossakin tehdä samaa kuin viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana - auttaa asiakkaita ja tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Jotta onnistuisimme tavoitteissa, keskitymme omaan tekemiseemme ja pyrimme sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ympäristöllisesti vastuullisiin tekoihin. Haluamme taata hyvän ja turvallisen työympäristön sekä erinomaiset kehitysmahdollisuudet jokaiselle greenstepiläiselle ja onnistumme siinä, kun rakennamme Greenstepiä juuri meille toimivalla tavalla.
 • Q: Minkälainen organisaatiorakenne teillä on? Miksi teillä ei ole yrityksessä toimitusjohtajaa tai muita perinteisiä johtotehtäviä?
  A: Meillä on hyvin hierarkiaton organisaatio. Organisaatiorakennettamme kuvaa parhaiten matriisiorganisaatio, jossa työskentelee oman alansa asiantuntijoita sekä avainhenkilöitä, jotka edistävät palvelua yhdessä tiimin kanssa. Vastuu ja vapaus ovat meillä Greenstepillä avainsanoja. Tämä näkyy myös rekrytoinneissamme, joissa panostamme proaktiivisten ja itseohjautuvien henkilöiden löytämiseen.

  Meillä työtä pääsee tekemään omalla tavalla, ja prosesseja sekä yhteisiä käytäntöjä hiotaan aina yhdessä. Uskomme siihen, että kun jokainen greenstepiläinen pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä ja työyhteisöön, viihtyy hän työssään ja kehittyy ammatillisesti. Jokaisella työntekijällä on esihenkilö ja oma tiimi tukena, mutta työtä tehdään myös vahvasti omien tiimirajojen yli eri kaupunkien, maiden ja palveluiden välillä.
 • Q: Olen toiminut pitkään tilitoimistossa kirjanpitäjänä ja huomaan, että työ on viimeisimpinä vuosina alkanut kuormittamaan ja hyvinvointini on kärsinyt. Miten te Greenstepillä pidätte työntekijänne hyvinvoinnista huolta?
  A: Käymme aktiivista keskustelua konsulttien kanssa työmäärästä, resursoinnista ja suunnittelemme työnkuvan kaikille mahdollisimman mieluisaksi. Matalassa organisaatiossa jokainen greenstepiläinen toimii toistensa tukena ja sparraajana. Myös HR-tiimimme käy aktiivista keskustelua työntekijöiden kanssa ja jokainen voi viikkotasolla toivoa juttutuokiota aiheeseen, missä kaipaa apua tai haluaa jutella.

  Myös työterveyshuoltomme tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea, esim. työpsykologin avulla, ja kattavia palveluita eri tilanteisiin. Työterveys- ja sairaanhoitopalvelujen lisäksi on mahdollista saada henkilökohtaista neuvontaa mm. ravinto-, ergonomia- ja liikunta-asioissa. Myös muut työsuhde-edut tukevat jokaisen työntekijän työhyvinvointia, jokaisen itse valitsemalla tavalla.
 • Q: Tutustuin arvoihinne ja ne kuulostavat hienoilta ja sopivat myös omaan arvomaailmaani. Mietin kuitenkin, miten nämä arvot näkyvät päivittäisessä työssä/tekemisessä?
  A: Työt tehdään arvopohjalta, meillä on vahva halu asiakkaan ilahduttamiseen ja palvelut rakennetaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Pyrimme palveluillamme tuottamaan lisäarvoa jokaiselle asiakkaalle ja haluamme proaktiivisesti auttaa asiakkaita menestymään. Meillä on myös kova tahto uusiutua ja kehittyä. Mietimme yhdessä toimivia toimintatapoja ja käytäntöjä, sekä olemme vahvasti mukana kehitystyössä eri liiketoiminnoissa.

  Greenstepiläisiä yhdistää myös into saada asioita aikaan ja meillä on paljon sisäisiä kehitysprojekteja, joita edistetään asiakastöiden ohella. Projektitiimeihin saattaa kuulua henkilöitä eri kaupungeista ja eri tiimeistä, jotta projekteissa yhdistyisi laaja osaaminen ja erilaiset, uudet ideat. Haluamme myös pitää kiinni avoimesta ja rehellisestä ilmapiiristä, jossa apua on helppo saada, kollegoita arvostetaan, palautetta annetaan ja kiitoksia jaetaan.
 • Q: Mitä ”etätyömahdollisuus” ja ”joustavat työajat” Greenstepissä käytännössä tarkoittaa?
  A: Teemme joustavasti etätöitä myös poikkeustilanteen jälkeen ja töitä on mahdollista tehdä etänä vapaasti, asiakkaiden toiveet ja omat projektit huomioiden. Työpäivät voi aloittaa ja lopettaa joustavasti omaan työtilanteen mukaan. Yhteiset tapahtumat ja oman tiimin näkeminen on meille tärkeää ja kannustamme pitämään yhteisiä tiimipäiviä myös toimistolla. Jokainen tiimi pääsee kuitenkin luomaan omalle tiimille toimivat tavat.
 • Q: Seuraan teitä somessa ja olen saanut käsityksen, että kaikki viihtyvät teillä hyvin ja että teillä on kaiken maailman hyviä juttuja menossa koko ajan. Voiko teillä oikeasti olla asiat noin hyvin?
  A: Kasvun aikana olemme pitäneet kiinni arvoistamme ja kulttuuristamme, ja ennen kaikkea asioista, jotka ovat toimineet. Emme myöskään pelkää muutosta ja olemme valmiita tekemään muutoksia aina tarvittaessa. Emme ole koskaan valmiita tai täydellisiä, joten pyrimme aina kehittämään palveluitamme, toimintatapojamme ja työyhteisöämme. Itseohjautuva työskentelytapa ja jokaisen yksilöllinen vastuu ja vapaus eivät myöskään sovi kaikille ja haluamme siksi tuoda rehellisesti esiin kulttuuriamme jo rekrytointiprosessin aikana. Kovan kasvuvauhdin myötä edellytämme jokaiselta greenstepiläiseltä aktiivisuutta, osaamisen ja ideoiden jakamista sekä aitoa halua olla mukana rakentamassa yritystämme yhdessä. Vuoden 2021 henkilöstökyselyn perusteella henkilöstömme suosittelee meitä arvosanalla 8,9 (asteikko 0-10).
 • Q: Miten työntekijöiden osaamista kehitetään talon sisällä?
  A: Greenstepin omat koulutuspalvelu Greenstep Academy perustettiin 2019. Academyn kautta haluamme hyödyntää greenstepiläisten asiantuntijuutta ja jakaa osaamista eri osa-alueille. Talouspuolella meillä on erilaisia koulutuspolkuja tukemaan esim. kehitystä Controllerista CFO:ksi, mutta myös täsmäkoulutuksia esim. liittyen tilinpäätöksiin tai taloushallinnon järjestelmiin. Erilaisia koulutuspolkuja rakennetaan myös tiimien sisällä ja hyödynnämme myös ajankohtaisia koulutusmateriaaleja talon ulkopuolelta tukemaan tiimien kehitystä. Ennen kaikkea, osaamisen jakaminen kuuluu jokaisen greenstepiläisen DNA:han ja haluamme aktiivisesti oppia toisiltamme ja jaamme omia vinkkejä myös muille.