Aidosti mukaan osaksi menestystarinoita

Greenstepissä monipuoliset ja mielenkiintoiset asiakkaat sekä erilaiset projektit takaavat yrityksen asiantuntijoille jatkuvan oppimisen tien ja luovat sopivasti haasteita oman itsensä kehittämiseen. Tämä yhdistettynä matalaan hierarkiaan luo hyvää työilmapiiriä, jossa työtovereista välitetään aidosti. Greenstepissä palkkajärjestelmien käyttöönottoprojektien parissa työskentelevä Assi kokee työn antoisimpana osana työn kehittämisen ja uusien osa-alueiden kehityskaarien seuraamisen aivan alusta saakka.

"En olisi osannut arvatakaan kuinka lyhyessä ajassa osaaminen voi kasvaa ja monipuolistua."


-Tämän on mahdollistanut erityisesti tiedon jakaminen kollegojen ja tiimien kesken, mutta myös monialaiset asiakkuudet, Assi kertoo. – Itse siirryin palkanlaskijan roolista palkkajärjestelmien käyttöönottojen pariin ja samalla pääsin mukaan yrityksen uudelle liiketoiminta-alueelle, hän lisää.Greenstepin tärkeimpänä tavoitteena on kaikessa tekemisessä luoda lisäarvoa asiakkaalle. Jotta lisäarvoa on voitu luoda, palveluita ja tuotteita on kehitetty ja lisätty asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä on ollut avain laadukkaaseen asiakaspalveluun ja tyytyväisiin asiakkaisiin, joka on vienyt yritystä vauhdilla eteenpäin.

Greenstep Oulun asiakkaina on Pohjois-Suomen kasvuhakuisia sekä kansainvälistyviä yrityksiä eri toimialaoilta. Olemmekin olleet Oulun yksi nopeimmin juuri orgaanisesti kasvavista taloushallintotaloista – Oulussa kasvu on ollut kahden viime vuoden aikana yli 70%. Tämä on mahdollistanut monelle uudelle alan osaajalle uusia innostavia uramahdollisuuksia. Kiinnostavat asiakkaat ovat meillä ehdottomasti iso etu, mutta miten muutoin Greenstep erottuu työnantajana?

– Täällä on ehdottomasti parasta hyvä työilmapiiri ja mukavat kollegat koko Suomen laajuisesti, Assi summaa.

"Vastuullisuus omasta työstä ja luottamus mahdollistavat vapauden oman työn suunnitteluun ja työtehtävien rytmittämiseen."


Assin sanojen tukena on Greenstepin työtyytyväisyys kyselyn tulokset, joiden mukaan työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri ovat erinomaisella tasolla. Oulussa viihtyisät ja uudet toimitilat aivan keskustassa sekä dynaaminen 20 hengen tiimi tekevät suuren osan työssä viihtymisestä. Työilmapiiriä ylläpitää lisäksi yhteishenkeä nostattavat järjestämämme yhteiset tapahtumat sekä joustavuus. Joustavuus on mahdollistanut Assille Ylemmän AMK:n Master opintojen aloittamisen syksyllä 2017. Assi kertookin:

– Näen tärkeänä etuna työaikojen joustavuuden ja etätyömahdollisuuden, jolloin työn ja opintojen lisäksi myös vapaa-ajan yhteensovittaminen on helpompaa. On ollut palkitsevaa huomata, kuinka nämä opinnot tukevat omaa työskentelyä sekä kehittymistä asiantuntijana.

Greenstepissä uramahdollisuuksia on niin alalla aloitteleville kuin kokeneillekin osaajille, jotka kaipaavat työhönsä uusia haasteita. Mitä mieltä Assi on siitä, millainen kollega sopisi Greenstepiin?

Energinen, osaava, oppimishaluinen ja sopivan rento. Positiivinen asenne ja huumori ovat erityisesti plussaa, sillä meillä työnteon on tarkoitus olla mukavaa, hän luettelee – Onkin ollut kivaa saada paljon uusia innokkaita työkavereita, jotka piristävät päivää!