Työ mutkattomasti osana elämää

Greenstepiläisiä yhdistää intohimo tekemäämme työtä kohtaan, mutta meillä kaikilla on myös muita intohimon kohteita, jotka vievät oman aikansa arjessa. Urheileminen, viikottainen harrastus tai esimerkiksi lasten omat menot voivat tehdä arjen aikatauluista melkoista palapeliä ja yhteensovittelua. Greenstepissä haluamme olla mukana tekemässä jokapäiväisestä arjesta mahdollisimman sujuvaa. 

Taloushallinnon asiantuntijamme Petra kokee, että joustava päivittäinen työaika tekee Greenstepistä perheystävällisen työpaikan. Ilman kiinteitä saapumis- ja lähtoaikoja on mahdollista suunnitella päivän aikataulut esimerkiksi lasten päiväkotiin viemisen tai hakemisen mukaan. ”Neuvola-ajat ja päivähoitoon liittyvät tapaamiset ovat usein päiväsaikaan. Ne on helpompi hoitaa etäpäivinä”, Petra sanoo.


 

Greenstepissä käytössä olevat järjestelmät eivät sido ihmisiä yhteen paikkaan, vaan ne antavat työntekijöille enemmän vapautta työaikojen suhteen perinteisiin toimistotunteihin verrattuna. Kaikilla Greenstepissä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa yhdessä sovittujen reunaehtojen puitteissa. Etätyön pelisäännöt ovat selkeät, mikä edesauttaa etätyön mahdollistamista käytännössä.  

Jouston tueksi Greenstepissä pyritään siihen, että työntekijällä on selkeä käsitys omasta työnkuvastaan ja työn tavoitteista. Tämä takaa realistisen työmäärän suhteessa työaikaan ja tiiminvetäjät seuraavat tiimiläistensä jaksamista ja työmäärää. Työaikaakin toki seurataan, mutta lähtökohtaisesti Greenstepissä ollaan kiinnostuneita työn tuloksista.  Tätä mieltä on myös Petra:

 

” - Tärkeää on työn tulos, ei se missä työtä tehdään. Oleellista on, että työntekijään luotetaan ja pääsen itse vaikuttamaan työaikaani mahdollisimman paljon.”  

 

Greenstepissä koemme, että jouston mahdollistavat ratkaisut ovat win-win -tilanne, josta hyötyvät kaikki. Pyrimme siihen, että työelämän joustoihin liittyvää keskustelua käydään avoimesti, ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita taklataan yhdessä. Petra kokee, että Greenstepissä työntekijän yksilöllinen tilanne pyritään ottamaan huomioon niin pitkälle, kuin työn luonne sen sallii.  

Miten jousto toimii käytännössä? Petra summaa käytännön niin, että kiireaikoina tehdään vähän ylimääräistä kun taas rauhallisina aikoina voi ottaa rennommin. Milloin Petra on viimeksi käyttänyt jouston tuomia mahdollisuuksia hyväkseen?

  ”Puoliso on ollut tämän viikon reissussa, joten olen ollut yksin vastuussa huushollin pyörittämisestä. Näin ollen olen tehnyt hieman lyhyempää päivää, koska olen hoitanut sekä päiväkotiin viennit että haut. Etäpäiviäkin olen pitänyt kaksi, joista toisena hoitui vielä lapsen esiopetuksen suunnitelmaan liittyvä keskustelukin keskellä päivää!”, Petra kiteyttää.