Data Analyst

Greenstepissä Data Analyst auttaa automatisoimaan asiakkaan taloudellista raportointia ja luo asiakkaalle selkeitä työkaluja, joilla he voivat analysoida, raportoida ja ennustaa liiketoimintansa kehitystä ja sitä kautta saada tukea taloudelliseen päätöksentekoonsa. Käytännössä asiantuntija auttaa asiakasta hyödyntämään asiakkaan tuottamaa dataa kuten talous-, myynti-, tuotanto- tai asiakasdataa erilaisilla BI-ratkaisuilla ja Excel-työkaluilla. Data Warehouse-puolella Greenstepissä hyödynnetään Azure-alustalle rakennettuja Big Data-työkaluja, mutta mukana on myös perinteisempiä ETL-ratkaisuja.

Työssä pääsee toteuttamaan jatkuvasti erilaisia ratkaisuja eri asiakkaille ja koska BI- ja Data Warehouse-puoli on suhteellisen uusi ala, työ tuo mukanaan asiantuntijoille jatkuvaa ongelmanratkaisua sekä uusien haasteiden ylittämistä. Data Analysteinä Greenstepissä työskentelevät Antti ja Juha kertovat, että sen lisäksi, että työssä pääsee päivittäin haastamaan itseään ja omaa osaamistaan, saa olla myös aidosti mukana kehitystyössä. ”Siisteintä on päästä tekemään ja oikeasti miettimään, miten uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet voidaan implementoida omaan liiketoimintaamme ja kehittämään niistä loistavia ratkaisuja asiakkaillemme strategisen päätännän tueksi”, Antti kertoo.

”Siisteintä on päästä tekemään ja oikeasti miettimään, miten uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet voidaan implementoida omaan liiketoimintaamme ja kehittämään niistä loistavia ratkaisuja asiakkaillemme strategisen päätännän tueksi.”

Asiakkaiden toimiala, käytetyt järjestelmät ja käytetty data vaihtelevat laidasta laitaan ja takaavat, ettei yksikään projekti ole täysin samanlainen. Greenstepissä tiimin asiantuntijat ovat IT-taitoisia kaupallisen alan osaajia, mikä auttaa ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeet. Tämän osaamisen lisäksi talosta löytyy työn tueksi runsaasti talousjohdon osaamista, joten ratkaisut asiakkaille pystytään toteuttamaan liikkeenjohdon vaatimukset aidosti huomioiden. Antti pitääkin työnsä yhtenä parhaana puolena sitä, että saa hyödyntää työssään markkinoiden parhaita työkaluja sekä työskennellä todella osaavien ihmisten kanssa.

”Joustavuus ja mahdollisuus tarjota aina juuri asiakkaan tarpeisiin oikeata ratkaisua on ehdottomasti parasta tässä työssä! Greenstepissä työskentelyssä etuna on myös se, että olemme erittäin kovalla draivilla varustettu kasvava konsultointitalo. Tämä tuo mukanaan sen, että kehitämme ja suunnittelemme uusia ratkaisuja ja tehokkaampia toimintamalleja jatkuvasti, emmekä ole suoranaisesti sidottuna mihinkään tiettyyn teknologiaan”, hän kertoo. ”Jos huomaamme, että asiakkaamme tarvitsevat jotain markkinoille juuri tullutta teknologiaa, kykenemme hyvinkin nopeasti implementoimaan sen omaan tarjontaamme”, Antti lisää.

Valmiita malleja tai ratkaisuja ei siis aina ole. Se on kuitenkin työn ehdoton hyvä puoli ja takaa jatkuvan oppimisen. ”Työ on haastavaa ja sisältää paljon luovaa ongelmanratkaisua, mikä tekee työstä mielenkiintoista ja luo hyvän pohjan jatkuvaan kehittymiseen. Konsulttimainen työ ja sen projektiluonteisuus tuo mukavaa vaihtelevuutta työn sisältöön, eikä työhön pääsee kyllästymään”, Juha kiteyttää. BI-palvelut ja robotiikka on otettu todella hyvin vastaan Greenstepin asiakkaiden puolelta. Kysyntä haastaa asiantuntijat osaamisen kehittämisen lisäksi myös oman itsensä johtamisessa. ” Tekemällemme työlle on paljon kysyntää, jonka vuoksi käynnissä olevien projektien määrä saattaa kasvaa suureksi. Työssä olenkin luonnollisesti päässyt kehittämään myös omaa ajanhallintaani ja suunnittelemaan työtäni paremmin”, Juha kertoo.


Oletko sinä seuraava greenstepiläinen? Katso avoimet paikkamme tai lähetä avoin hakemus!