Järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti

Kun Greenstep aloittaa yhteistyön uuden asiakkaan kanssa, haluamme varmistaa, että kirjanpidon sekä muiden sovittujen palvelujen käynnistys tapahtuu mutkattomasti ja ilman katkoksia. Tällöin Greenstepin tuki- ja haltuunottotiimi on mukana varmistamassa, että sovitut asiat siirtyvät toteutukseen saumattomasti.

”Työmme on asiakaspalvelua ja asiantuntijatyötä, 50/50. Kun meille tulee uusia asiakkaita, on tärkeää saada palvella heitä alusta asti hyvin. Asiakkailla on myös odotuksia meistä ammattilaisina, joten meidän minimivaatimuksemme on täyttää nämä odotukset. Meidän työmme on innokasta asiantuntijatyötä reippaalla asenteella”, kertoo tuki- ja haltuunottotiimissä työskentelevä järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti Ari Vänskä.Yhteistyö uuden asiakkaan kanssa aloitetaan palaverilla, jossa käydään läpi asiakkaalle laadittu tarjous ja sopimus, sovitaan yhteistyön seuraavat askeleet, kartoitetaan mahdolliset kirjanpidon muutostarpeet, järjestelmät ja tarvittavat integraatiot sekä asiakaskohtaiset muut tarpeet. Tuki- ja haltuunottotiimi osallistuu myös tarvittaessa seurantapalavereihin, kunnes yhteistyö on vakiintunut ja toimii jouhevasti.

Greenstepin erityspiirre on aina ollut laajan asiantuntijaverkoston ja matalan hierarkian hyvin toimiva paketti. ”Sinulla ei ole koskaan sellaista tunnetta, että olet työssä yksin, koska voit aina turvautua muiden apuun ja sinusta on mahtavaa myös auttaa muita. Greenstep myös välittää aidosti henkilöstöstään, ja siksi sinusta on oikeasti mukava olla täällä töissä”, Ari kertoo.

”Työssä on parasta se, kun osaamistasi ja ammattitaitoasi arvostetaan niin kollegoiden kuin asiakkaiden suunnalta.”


”Hyvin käynnistyneet yhteistyöt asiakkaiden kanssa saattavat jäädä niin hyvin toimimaan, että asiakkaat ottavat sinuun yhteyttä, vaikka et ole asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö. Paras tunne on se, kun tiedät sinun vetämän projektin onnistuneen täydellisesti ja sitä saatetaan käyttää esimerkkinä muualla, ja projektista kuuluu positiivista palautetta pitkän aikaa sen päättymisen jälkeen”, Ari jatkaa.

Onnistumisen tunteet kertautuvat työn haastavuuden mukaan, kun yksikään asiakas ei välttämättä ole samankaltainen kuin muut asiakkaamme. Jokaiseen eri tilanteeseen täytyy osata sopeutua ja haasteet on otettava innolla vastaan. ”Kun projektit käynnistyvät, ne voivat olla välillä hyvinkin haastavia, ja sitten ne vain viedään maaliin sinnikkyydellä ja kollegojemme tuella. Haastavimmat projektit myös palkitsevat eniten!”