Järjestelmä- ja käyttöönottokonsultti, NetSuite

Greenstepissä NetSuite-konsultti ja -tiimi tekee tiiviisti yhteistyötä taloushallinnon sekä CFO -palvelutiimien kanssa, jotta asiakkaille saadaan työstettyä toimiva kokonaisuus. NetSuite on maailmanlaajuisesti toimiva ja hyväksi todettu liiketoiminta-alusta, joka skaalautuu kasvuyritysten tarpeiden mukaan myös kansainväliseen liiketoimintaan. Käytännössä konsultti toimii projektinvetäjänä asiakkaan NetSuite ERPn käyttöönottoimplementoinnissa sekä käyttötukena. Oleellista on asiakkaan prosessien peilaaminen järjestelmän toimintamalleihin. Työtä tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja paras lopputulos saadaan, kun myös asiakas on itse sitoutunut implementointiin. NetSuite-tiimissä työskentelevä Anne näkee suuren edun Greenstepin monipuolisessa taloushallinnon osaamisessa.

"Koska Greenstep on taloushallinto-palveluiden asiantuntijaorganisaatio, takaa se ainulaatuista taloushallinnon osaamista esimerkiksi sisäisen raportoinnin rakentamiseen. Sitä kautta asiakas saa järjestelmästä kaiken irti."

NetSuite-tiimillä on aina työn alla monia erilaisia projekteja. Läpileikkaus erilaisista projekteista luo konsultille hyvän kokonaiskuvan, jonka kautta voidaan helpommin kertoa myös asiakkaalle toimivat ja ei toimivat toimintamallit. Tiukat aikataulut haastavat konsultit ajankäytön optimoimiseen ja itsensä johtamiseen. Projekteja tehdään hyvin itsenäisesti ja vastuuta on paljon. Mikä NetSuiten parissa työskentelemisessä on sitten parasta?

- Vaihtuvat asiakasprojektit ja vaihtuvat työtehtävät. Joskus asiat saattavat muuttua kesken implementoinnin, mikä tuo omat kiinnostavat haasteensa projektiin, Anne summaa.

Koska jokaisella asiakasyrityksellä on omat uniikit erityispiirteensä ja koska NetSuite mahdollistaa näiden piirteiden huomioimisen ja hyödyntämisen, takaa se itsessään työn monipuolisuuden. Tärkeää työssä on tietenkin myös toimiva porukka, jonka kanssa työtä tehdään. - Meillä on erinomainen tiimi ja jokainen on aina valmis auttamaan toista tarpeen mukaan, Anne kehuu.

Oletko sinä seuraava Greenstepiläinen? Haemme nyt NetSuite-tiimiimme lisävahvistusta järjestelmäasiantuntijan rooliin! Täältä pääset suoraan hakuilmoitukseen.