Taloushallinnon asiantuntija ja konsultti

Greenstepissä taloushallinnon asiantuntija ja konsultti toimivat asiakkaan pääkirjanpitäjänä. Konsultti on vastuussa siitä, että sopimuksen mukaiset kirjanpidon tehtävät tulevat tehdyiksi sovitussa laajuudessa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Taloushallinnon asiantuntijamme tekevätkin tiiviisti yhteistyötä asiakkaan kanssa ja ovat mukana asiakastapaamisissa sekä pitävät yhteyttä asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa.Taloushallinnon konsulttina Greenstepissä työskentelevä Ulla kertoo, että olennaisena osana työtä on myös proaktiivisesti tehdä ehdotuksia vaihtoehtoisista toimintatavoista ja kehittää olemassa olevia prosesseja niin, että niistä on selkeä lisäarvo asiakkaalle. Työ ei rajoitu vain kirjanpidon kirjauksiin vaan talouskonsultti pitää kokonaisvaltaisesti yrityksen taloushallintoa hyppysissään ohjaten tarvittaessa asiakasta ja tarjoten asiakkaille ratkaisuvaihtoehtoja sekä parannusehdotuksia. Taloushallinnon asiantuntija tai konsultti keskustelee asiakkaan kanssa, mikäli kirjanpidon luvuista ilmenee jotain uutta tai poikkeavaa. Tavoitteena on tehdä kirjanpidon prosesseista sekä asiakkaalle että kirjanpitäjälle mahdollisimman helppoja ja sujuvia.

"Konsulttina työskentelyn etuja on ehdottomasti se, että saa työskennellä monen erilaisen toimialan kirjanpidon parissa."

- Ympärillä on suuri määrä osaamista juuri taloushallinnon saralta, sillä kaikki tekevät saman alan työtä, Ulla sanoo. Hän näkeekin tässä suuren edun: - Se, että isoimpia asiakkaita tekee ryhmä, johon kuuluu esimerkiksi assistentti, kirjanpitäjä ja talouspäällikkö, luo tiettyä turvallisuutta, kun voi neuvotella asiakkaan asioista jonkun toisen asioihin perehtyneen kanssa.

Greenstepissä työskentelystä kiitosta sataa myös siitä, että prosessit toimintaohjeineen ovat valmiiksi mietittynä. Työntekijöiltä säästyy huomattavasti aikaa ja päänvaivaa tilanteen ollessa päällä. Isona plussana ovat myös osaavat ihmiset ympärillä – ongelmatilanteessa apua löytyy varmasti sellaiselta henkilöltä, joka on ratkaissut saman tilanteen aiemmin.

Kirjanpitäjän käytännön työssä Greenstep erottuu siinä, että edellisen kuukauden kirjanpidot tehdään valmiiksi yleensä jo seuraavan kuukauden aikana. Usein kirjanpitäjän työtä saattaa ohjata verottajan alv-deadlinet, mutta Greenstepissä kirjanpidot tehdään valmiiksi aikaisemmin, eli asiakkaiden kirjanpito on aidosti ajantasaista. Lisäksi kirjanpidot tehdään koko ajan tilinpäätöstarkkuudella ja mm. tase-erittelyt laaditaan kuukausittain. Asiakkaat saavat siis laadukasta ja ajantasaista talousdataa!

Ulla pitää myös oman osaamisen kehittymistä etuna Greenstepissä.

"Greenstepin kasvu on mahdollistanut erikoistumisen omien taipumustensa mukaan ja hakeutumisen itseä kiinnostaviin tehtäviin."

Ullan mielestä erittäin palkitsevalta tuntuu se, että Greenstepissä kuunnellaan henkilökunnan toiveita ja niitä pyritään parhaan mukaan toteuttamaan.

– Sekä henkilökohtaisia että yhteisiä ideoita otetaan täällä mielellään vastaan ja niiden käytäntöön laittamista pidetään selvästi johdon puolella tärkeänä, Ulla kertoo. - Koen, että työstä tekee mielekästä se, että pitää omasta osaamisestaan huolta. On toki tärkeää, että työnantaja mahdollistaa kehittymisen ja kouluttautumisen mutta sitäkin tärkeämpää on työntekijän oma vastuu pitää yllä osaamistaan ja kouluttautua.

Osaamisen kehittymiseltä ei Greenstepissä voi välttyä. Ala on murroksessa ja kaikki asiantuntijat ovat mukana kehittämässä ja näkemässä tulevaisuuden ratkaisuja. Kirjanpito on muuttunut tietojen mekaanisesta tallentamisesta enemmän analysointiin, tarkastukseen ja ennustamiseen. Vaikka työ sisältää paljon rutiineja on muutos tuonut siihen myös vaihtelevuutta. Tämä, sekä alan luonne takaavat sen, että ikinä ei voi olla valmis. Aina riittää uutta opittavaa!

Katso videolta, mitä Barbro ja Ida kertovat työstään taloushallinnon asiantuntijana / konsulttina Greenstepissä.


HUOM! Etsimme tällä hetkellä taloushallinnon asiantuntijoita / konsultteja kaikkiin Greenstep-kaupunkeihin! Tsekkaa kaikki avoimet työpaikat tästä.