FiVA-rapportering

Varför FiVA-rapportering

Företag som övervakas av Finansinspektionen är tvungna att regelbundet rapportera till dem. Det rapporterade data används till att analysera lönsamhet, kapitaltäckning, risker, den ekonomiska ställningen samt affärsvolymer för de företag som övervakas. Data samlas in i Finansinspektionens förteckning.

För företag som är tvungna att rapportera till Finansinspektionen, kan Greenstep vara till stor hjälp. Våra experter har tidigare erfarenhet av dessa rapporter, och kan därmed göra det med mindre ansträngning än någon som inte gjort det förut.


Kontakta oss så hjälper vi er med FiVA-rapporteringen!