Ekonomitjänster

Förenkla ekonomiförvaltningsrutinerna med hjälp av Greensteps högkvalitativa bokförings- och lönehanteringstjänster.

Kärnan i lyckade ekonomitjänster är att tidtabeller hålls och att arbetet är av hög kvalitet. På Greenstep lägger vi speciellt stor vikt vid just dessa faktorer, för att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster till vårt växande antal kunder. Under åren har antalet experter på Greenstep växt och vi ser oss själva som en omfattande tjänstebyrå inom ekonomi, snarare än en traditionell bokförings- och löneräkningsbyrå.

Vi är en stor och omfattande aktör, men vi agerar smidigt. Greensteps ekonomitjänster kännetecknas av kvalitet, proaktivitet och kundvänlighet. Precis som Greensteps grundare Tore Teir har sagt, är det våra anställdas enorma expertis och deras förmåga att lösa problem som ligger bakom våra återkommande, lyckade kundprojekt.

Varför väljer många av våra kunder Greenstep som sin partner i både bokföring och löneräkning?

Vi formar unika team åt våra kunder bestående av experter inom olika områden. När till exempel Satu Halttunens bokföringsteam slås ihop med Hanna Mursulas löneräkningsteam, får vi en klar helhetsbild av kundföretagets verksamhet. Ett tätt samarbete mellan bokförings- och lönehanteringsavdelningarna hjälper oss att genuint erbjuda bättre och mer konsultativt stöd både i företagets dagliga rutiner och i mera utmanande situationer.

Läs mer om våra olika bokförings- och lönehanteringstjänster nedan.

Kontakta oss!