Försäljningsreskontra

Modern försäljningsreskontra

Vid användning av online bokföringsprogram, t.ex. Netvisor, går det lätt att skicka kundfordringar elektroniskt. Bokföringsprogrammet skickar kundfordringarna till kunderna, medan vi på Greenstep sedan ser till att de kommer in i bokföringen.
Nästan alla bokföringsprogram har en orderhanteringsfunktion, med hjälp av vilken försäljningsfakturorna kan skapas. Dock använder sig ofta företag hellre av skilda program för orderhantering, men som tur finns det fler integrationer som är redo för användning. Vi kan hjälpa er att integrera följande program:

  • Sales Force,
  • Planmill,
  • Value Frame,
  • Severa,
  • Tuntinetti,
  • Maxtech,
  • Manu Online,
  • Max Technologies,
  • Koho mm.


Med hjälp av dessa integrationer kommer kundorder att konverteras till försäljningsfakturor, vilka sedan kan skickas automatiskt till kunderna.


Kontakta oss för att komma igång med att skicka fakturor på ett modernt sätt.