Koncernredovisning

Koncernredovisning är invecklat och kräver mycket tid, resurser och kunskap. Greenstep har flera samarbetspartners som vi hjälpt med konsolidering, koncernbokslut, rapportering till styrelsen och investerare och estimering samt hantering av koncernens kassaströmmar. Greenstep har de verktyg som krävs och en erfaren personal som kan hjälpa till med redovisningen och med att analysera viktiga nyckeltal. Vi hjälper också gärna till med koncernredovisningen och controller- och CFO-relaterade uppgifter av internationella företag.