Vastuullinen Sijoittaminen

Hållbarhetsarbetets principer

Varför är hållbarhetsarbetet viktigt för oss och på vilka grunder utvecklar vi det?

Om du har frågor gällande vårt hållbarhetsarbete, tveka inte att kontakta Taru Laukkanen!

Hållbarhetsarbete

Vad betyder egentligen hållbarhetsarbete? Ett hållbart ansvarsarbete delas in i miljö-, socialt- samt ekonomiskt och administrativt ansvar. På Greenstep sköter vi om alla dessa delområden på både strategisk och operativ nivå.

Vad grundar sig utvecklingen av hållbarhetsarbetet på?

På Greenstep är hållbarhetsarbetets utveckling starkt förknippat med våra delade, gemensamma värden. Det är viktigt att hållbarhetsarbetet drivs genom åtgärder som hela organisationen kan förbinda sig till.

Vad är vårt mål?

På Greenstep väljer vi inte alltid den enklaste vägen. Detta gäller även för vårt hållbarhetsarbete, där vi har högt uppsatta mål. Ett ambitiöst mål vi har är att integrera hållbarhet till alla delområden i vår verksamhet. Först då hållbarhet är kärnan i all verksamhet kan det genuint ha effekt.

Varför borde företag hålla på med hållbarhetsarbete?

Möjligheterna för företag att ta ställning till samhället och miljön är identifierade, och här vi vill ligga i framkant. Att endast se hållbarhetsarbetet som en möjlighet är dock ett snävt perspektiv när man pratar om företagsansvar. Vi utmanar även andra företag att granska sitt hållbarhetsarbete - planer och små gärningar har redan stor betydelse.

Läs även om våra konkreta hållbarhetsåtgärder, genom vilka vi har varit med och gjort gott. Detta arbete är en viktig del av vår verksamhet även i framtiden.

Vi publicerar vårt hållbarhetsprogram under slutet av år 2020, och det kan man bekanta sig med via våra hemsidor, på sidan Hållbarhet.