Greensteps arbetskultur

På Greenstep har vi ett mångsidigt kunnande inom ekonomiförvaltning. Vi arbetar mycket i team, vi hjälper våra kollegor och vi delar dagligen kunskap med varandra. Genom öppenhet, diskussioner, gemensamma fester och evenemang värnar vi om gemenskapen inom företaget. Med noggranna rekryteringsprocesser kan vi även vara säkra att de personer vi anställer passar in i företaget och kulturen.