Greensteps arbetskultur

På Greenstep har vi en bred kompetens inom ekonomiförvaltning. Vi arbetar mycket i team, vi hjälper våra kollegor och vi delar dagligen kunskap med varandra. Genom öppenhet, diskussioner samt gemensamma fester och evenemang värnar vi om gemenskapen inom företaget. Med noggranna rekryteringsprocesser kan vi även vara säkra att de personer vi anställer passar in i företaget och kulturen.