Ekonomistyrningsspecialist/-konsult

På Greenstep fungerar ekonomistyrningsspecialisten-/konsulten som kundens huvudbokförare. Konsulten ansvarar för att de avtalade bokföringsuppgifterna sköts i den omfattning och inom den tidtabell man kommit överens om. Våra ekonomiexperter jobbar även i nära samarbete med kunden och de är med på kundmöten och håller kontakt med kunden.

Ulla jobbar som ekonomikonsult på Greenstep och hon berättar att en annan viktig del av arbetet är att proaktivt ge förslag på alternativa arbetsmetoder samt att utveckla befintliga processer så att de ger ett tydligt mervärde åt kunden. Arbetet begränsas inte till endast bokföring, utan ekonomikonsulten har övergripande hand om företagets ekonomistyrning och kan vid behov styra kunden samt erbjuda lösningsalternativ och förbättringsförslag. Ekonomistyrningsexperten/-konsulten diskuterar även med kunden ifall det i bokföringssiffrorna förekommer något nytt eller avvikande. Målet är att göra bokföringsprocesserna så enkla och smidiga som möjligt både för bokföraren och kunden.

"Fördelarna med att jobba som konsult är definitivt att man får jobba med bokföring inom många olika branscher."

- Runt omkring finns enormt mycket kunskap inom ekonomiförvaltning, eftersom alla jobbar inom samma bransch, säger Ulla. Hon ser också en stor fördel med detta: - Åt större kunder jobbar en hel grupp bestående av till exempel en assistent, en bokförare och en ekonomichef. Det ger en särskild trygghet, eftersom man kan diskutera om en kunds ärenden med andra som är insatta.

På Greenstep uppskattas även att processerna är färdigt planerade, vilket sparar enormt mycket tid och huvudvärk för arbetstagarna. Ett stort plus är även människorna omkring - vid problemsituationer får man säkert hjälp av en person som löst liknande problem tidigare.

I bokförarens praktiska arbete skiljer sig Greenstep på det sättet att föregående månads bokföringar i regel görs klart redan under följande månad. Oftast styrs en bokförares arbete av beskattarens moms-deadlines, men på Greenstep görs bokföringarna färdigt tidigare och kundens bokföring faktiskt är aktuell. Dessutom görs bokföringarna hela tiden med bokslutsnoggrannhet och balansräkningens specifikationer görs månatligen. Kunderna får alltså aktuella ekonomiuppgifter av hög kvalitet!

Ulla ser även utvecklingen av det egna kunnandet som en av fördelarna på Greenstep.

"Greensteps tillväxt har gjort det möjligt att specialisera sig enlig egen förmåga samt söka sig till sådana uppgifter som intresserar en."

Enligt Ulla känns det väldigt belönande att man på Greenstep lyssnar på personalens önskningar och strävar efter att enligt bästa förmåga uppfylla dem.

– Både personliga och gemensamma idéer tas emot och idéernas införande i praktiken ses inom ledningen definitivt som något viktigt, berättar Ulla. Jag upplever även att värnandet om det egna kunnandet gör jobbet meningsfullt. Såklart är det viktigt att också arbetsgivaren möjliggör utveckling och utbildning, men ännu viktigare är arbetstagarens eget ansvar om att upprätthålla sitt kunnande och utbilda sig.

På Greenstep är det svårt att undvika utvecklingen av det egna kunnandet. Branschen är i ständig förändring och alla experter är med och utvecklar och betraktar framtida lösningar. Bokföring har förändrats från mekaniskt sparande av uppgifter till att mera analysera, granska och förutspå. Trots att arbetet innehåller mycket rutiner har förändringen även gjort det mera mångsidigt. Det här, samt branschens karaktär, garanterar att man aldrig är fullärd. Man kan alltid lära sig något nytt!

På videon berättar Barbro och Ida om sitt jobb på Greenstep (på finska).


OBS! Vi söker personer till flera Greenstep-konror i både Sverige och Finland! Kolla in våra öppna tjänster här.