Effektivering av processer

Vad innebär processutveckling?

Processutveckling innebär att identifiera och analysera företagets kärnverksamhet och stödprocesser. Processernas nuläge analyseras och jämförs med verksamhetsstrategin samt verksamhetsplanen. Avvikelserna dokumenteras och till dem definieras processer som stödjer företagets mål. Dessutom definieras effektiva affärsmodeller till processerna.

Processutveckling ur olika synvinklar

Processutveckling kan även göras ur specifika synvinklar, t.ex. kartläggning av av processernas risker, processutveckling av ekonomiförvaltningen eller förbättring av verksamhetsmodeller.

Processutveckling av ekonomiförvaltningen innebär utveckling av företagets processer, såsom planering, budgetering, rapportering och projektredovisning.

Tre skeden av processutveckling:

  • Kartläggning av nuläget samt fastställande av mål tillsammans med kunden.
  • Processbeskrivning och identifiering av förändringsbehov, såsom aktiviteter, roller/ansvar samt andra nödvändiga rapporter och system.
  • Planering, organisering och koordinering av utvecklingsprocessen, inklusive delområden av projekt- och förändringsledning, såsom kommunikation och skolning.

Fördelarna med vår processutvecklingstjänst:

  • Företaget får tillgång till effektiva, pålitliga och högklassiga ekonomiförvaltningsprocesser, som stödjer företagets verksamhet och beslutsfattande.
  • Ekonomiförvaltningsprocesserna är integrerade på bästa möjliga sätt med företagets övriga verksamhet.

Ta kontakt så hjälper vi utveckla ditt företags processer