Förbättring av tillväxtmöjligheter

Tillväxtstrategi

Om företagets strategi fokuserar på snabb tillväxt, kan Greenstep stöda företaget inom flera olika delområden. På det här sättet kan företagets interna resurser allokeras till kärnverksamheten; ökning av försäljnings- och marknadsandelar samt hantering av produkt- och tjänsteportföljer.

Greenstep stöder företag med bl.a. utveckling av tillväxtstrategier samt affärsplaner. Vi gör även kassaflödesplaner samt kassaflödesanalyser och hjälper till att hitta finansiering. Vi analyserar lönsamheten av produkter samt tjänster och ger stöd vid portföljoptimering.

Vid snabb tillväxt kan vi även stöda företag med att definiera verksamhetsmodeller och förvaltningsmodeller samt fastställa och övervaka jämförelsetal. Vid behov fungerar vi som en outsourcad partner för ekonomiförvaltningen och HR-områden.

Fördelar:

  • Företaget får en tillväxtstrategi, en utförlig affärsplan och en uppfattning av lönsamheten.
  • Företaget får en verksamhetsmodell, där företagets resurser riktas på kärnverksamheten.
  • Företaget får en verksamhetsplan, förvaltningsmodell samt jämförelsetal.

Kontakta oss så hjälper vi förbättra ditt företags tillväxtmöjligheter!