Utveckling av inköpsprocesser

Vad gör vi vid utveckling av inköpsprocesser?

Vid utveckling av inköpsprocesser, hjälper vi företag med anskaffningsstrategier samt utveckling av stödjande verksamhetsmodeller. Vi definierar modeller för val av leverantörer samt andra leverantörsmodeller. Dessutom stödjer vi kundföretaget vid val av system, såväl som med införandet av systemets processer, t.ex. materialbehov och optimal lagernivå.

Vid operativ anskaffning, samarbetar vi med företag för att göra leverantörsval och leverantörsrevisioner. Om det uppstår behov av mer resurser stödjer vi även inköpsorganisationen med det operativa arbetet.

Fördelarna av utveckling av inköpsprocesser:

  • Optimering av inköp för resurstilldelning och lagernivåer.
  • Tydliga verksamhetsmodeller för den optimerade verksamheten.
  • Reviderade, pålitliga leverantörer.

Kontakta oss gällande utveckling av inköpsprocesser!