Transaktionstjänster

Företagsköp

Eftersom det rör sig om betydande summor pengar i företagsköp, är det extremt viktigt att man redan innan genomföring av köpet ser till att all information är pålitlig och fullständig.

Greenstep hjälper vid företagsköp med att göra:

  • En due diligence-utredning för säljaren angående målföretagets finansiella ställning, verksamhetsplan eller bransch/marknad,
  • En due diligence-utredningen av verksamheten som är till salu,
  • De integrationer eller delningar som företagsköpet medför ur ekonomiavdelningens synvinkel.

Fördelar:

  • Målbolagets finansiella ställning och framtidsutsikter utreds på en detaljerad nivå och den information som beslutsfattandet grundar sig på säkerställs.
  • Företagsledningen får en objektiv, professionell värdering av målföretaget. Företaget kan redan i förväg försäkra sig om hur det uppköpta företaget, ur ett finansiellt perspektiv, kommer att integreras i den nuvarande verksamheten.

Kontakta oss gällande våra transaktionstjänser