Löneräkning för större företag

Misstag som sker i samband med löneräkningen är en av de största orsakerna till missnöje bland personalen. Vill du upprätthålla nöjdheten bland personalen med hjälp av våra över 40 professionella löneräknare, där flera är PHT-certifierade experter?

Över 800 av våra kunder litar på oss som sin partner inom löneräkning. Som verktyg inom löneräkningen använder vi det pålitliga Mepco HRM-systemet.

En fungerande kundrelation i fokus vid outsourcad löneräkning

Av oss får ni ett löneräkningsteam med en kundansvarig som ansvarar för teamets verksamhet. Vi tror på dialogens kraft och därför kan vi kontinuerligt erbjuda löneräkningstjänster som passar just era behov. Vår kundansvarige ser till att kommunikationen samt utvecklingsarbetet i relationen fungerar både på en strategisk och en operativ nivå.

Det team ni får till ert förfogande skapar, förutom en större mängd data, även kontinuitet och klarhet i löneräkningen. I och med teamets mångsidiga kunnande får ni svar även på svårare frågor som berör löneräkning eller kollektivavtal - löneräknarna har även stöd av våra HR-experter. Förutom att ett team bestående av flera experter ger ett mångsidigare kunnande förbättrar det även löneräkningens kvalitetskontroll. Avvikelser följs noggrannt upp och man rapporterar regelbundet om dessa. Information rör sig och delas mycket smidigt inom Greenstep, vilket gör att stödet från våra andra serviceområden blir snabbare och integreras enklare till kundrelationerna.

Kontinuerlig utveckling för en tryggare morgondag

  • Vi utvecklar vårt kunnande, våra processer och våra system inom löneräkning i linje med rådande krav, för att säkra kundens glädje och nytta.
  • Vi utbildar kontinuerligt våra löneräkningsexpeter.
  • Genom att automatisera dataöverföring och minimera manuella processer strävar vi efter att öka effektiviteten och minska fel.
  • Vi utnyttjar också robotik för att minimera manuellt arbete, till exempel vid avstämningar och granskning av information. Greensteps interna robotikteam fungerar som löneteamets och kundens hjälp vid utveckling av verksamheten.