BiBook

Med bara ett klick bygger vi ett automatiskt BI-rapporteringssystem åt er!

Fördelar med BiBook

  • Visuell och tydlig vy - använd färdiga rapporter eller redigera dem så att de passar dig
  • Se helheten av ekonomin - granska talen på detaljnivå
  • Begränsa rapporternas synlighet med olika rättigheter - dela tittar- och redigeringsrättigheter åt olika användare och grupper
  • Aktuell rapportering med automatisk uppdatering av data – även möjlighet att själv uppdatera

BiBook är ett rapporteringsunderlag som skapar värdefulla och visuella rapporter av ekonomiska data. BiBook, som är baserad på Microsofts Power BI-produkt, gör automatiskt Power BI-rapporter och fungerar som deras presentationsportal. Vi skaffar de Microsoft-licenser ni behöver och skapar egna arbetsutrymmen åt er i Power BI Service (Power BI:s molntjänst), där ni kan schemalägga uppdateringen av rapporterna.

BiBook är alltså ett verktyg som är skapat för att underlätta hanteringen och delningen av rapporter samt för att centralisera de viktigaste utsikterna för ert företag i en, tydlig portal. Med hjälp av tjänsten kan man också integrera vilka andra BI-verktyg som helst (Tableau, Looker, Qlik Sense, QlikView osv.) utöver Power BI, utan programmeringskunskaper eller eget datalager.

I BiBook-portalen är det möjligt för användaren titta på rapporterna samt skapa, redigera och ta bort egna rapporter samt lägga till nya datakällor. Olika funktioner kräver dock olika rättigheter, som ni själva kan hantera enligt era behov. Det är också möjligt att endast ge tittarrättigheter till BiBook för vissa nivåer i eller utanför organisationen. Detta ger våra kunder ännu bättre redskap att förverkliga och utveckla sin rapportering mera dynamiskt och föra det närmare den egna verksamheten. Med ett klick får man även laddat all data från de färdiga BI-rapporterna till Excel, vilket gör att man kan granska data även där. Modellens alla relationer, såsom dimensionella proportioner, förvaras och förflyttas även till Excel för att underlätta skapandet av mångsidiga rapporter.

BiBook och Netvisor

Produkten är i direkt kontakt med Netvisor och hämtar allt bokföringsmaterial till rapporteringen därifrån. De Power BI-modeller som körs i bakgrunden och all data i dem uppdateras automatiskt, vilket även försäkrar både rapporteringens och talens aktualitet. Vi vet att det i bokföringen hela tiden händer något och att bokningar ständigt görs, tas bort och redigeras. Därför erbjuder vi även möjlighet att själv uppdatera rapporterna och bakomliggande data när som helst, enligt ert tidschema. Våra modeller ser också till att validering av data också sker automatiskt.