Sijoittajaraportointi

Me autamme sijoittajaraportoinnin kanssa

Eurooppalaisten sijoitusrahastojen kattojärjestö European Venture Capital Association suosittelee jäsenrahastojaan raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaan, joista tällä hetkellä suositeltu ohjeistus on IPEV Investor Reporting Guidelines (korvaa aiemman EVCA-standardin). Raportoinnin tarkoitus on yhtenäistää rahastojen raportointia, sekä määrittää raportoitava tieto rahaston sidosryhmille, jotta muun muassa eri rahastoihin sijoittava sijoittaja voi verrata rahastojen suoritusta samoin kriteerein ja tiedoin. Kohdeyritykset ovat harvoin julkisia ja sijoittajan on kyettävä luottamaan raportin tietoihin. Standardoitu raportointimalli huolehtii siitä, että tieto on oikein raportoitu ja että sitä on riittävästi. Lisäksi on tärkeää, että raportoitu tieto on johdettavissa rahaston kirjanpidosta. Moni sijoittajataho vaatii rahastoa raportoimaan standardisoitujen periaatteiden mukaisesti ennen kuin voivat rahastoon sijoittaa. Näin toimivat muun muassa julkisin varoin rahastoihin sijoittavat tahot.

Sijoittajaraportointi IPEV-standardin mukaisesti vaatii kohtuullisen paljon työtä. On oltava tarkkana, että kirjanpito on johdonmukaista. Lisäksi on tiedettävä, mitä ja koska sijoittajat ovat sijoittaneet sekä pidettävä kirjaa korkotason kehityksestä. Pienellä pääomasijoitusrahastolla ei välttämättä ole tarvittavia resursseja. Raportointi tehdään kerran kvartaalissa, joten tämä kannattaa ulkoistaa.

Greenstep voi sijoitusrahaston juoksevan kirjanpidon lisäksi hoitaa rahaston sijoittajaraportoinnin sidosryhmille. Raportti on luonteva jatko kirjanpidolle. Tiedon keräämiselle, työstämiselle ja raportoinnille on olemassa valmiit toimintatavat.


Meiltä saat apua sijoittajaraportointiin!